صدور بیانیه فدراسیون جهانی حمل و نقل در خصوص خشونت های اخیر در سرزمین های اشغالی صنعت دریایی و دریانوردان باید آماده دوران پسا تحریم‌ باشند و نو سازی ناوگان ملی منطبق با استاندارد های روز ،ضروری است. دریانوردی جزو مشاغل حساس و در فاز سوم اولویت واکسیناسیون قرار گرفت آشنایی با اتحادیه دریانوردی اندونزی چهارمین نشست ویژه کمیته سه جانبه کنوانسیون کار دریایی (MLC2006) پیام تشکر اتحادیه دریانوردی کره جنوبی از فدراسیون جهانی حمل و نقل و دبیر انجمن دریانوردان در پی آزادسازی کشتی Hankuk chemi صدور بیانیه فدراسیون جهانی حمل و نقل در خصوص خشونت های اخیر در سرزمین های اشغالی صنعت دریایی و دریانوردان باید آماده دوران پسا تحریم‌ باشند و نو سازی ناوگان ملی منطبق با استاندارد های روز ،ضروری است. دریانوردی جزو مشاغل حساس و در فاز سوم اولویت واکسیناسیون قرار گرفت آشنایی با اتحادیه دریانوردی اندونزی چهارمین نشست ویژه کمیته سه جانبه کنوانسیون کار دریایی (MLC2006) پیام تشکر اتحادیه دریانوردی کره جنوبی از فدراسیون جهانی حمل و نقل و دبیر انجمن دریانوردان در پی آزادسازی کشتی Hankuk chemi

آخرین اخبار
blog

خبر

صدور بیانیه فدراسیون جهانی حمل و نقل در خصوص خشونت های اخیر در سرزمین های اشغالی

پیرو مکاتبات اعتراضی و ابراز نگرانی انجمن های کشورهای اسلامی عضو ITF  و ITUC از جمله انجمن صنفی...

blog

خبر

صنعت دریایی و دریانوردان باید آماده دوران پسا تحریم‌ باشند و نو سازی ناوگان ملی منطبق با استاندارد ه...

دبیر انجمن صنفی دریانوردان در مصاحبه با سازمان بنادر و دریانوردی:صنعت دریایی و دریانوردان باید آماده...

blog

خبر

دریانوردی جزو مشاغل حساس و در فاز سوم اولویت واکسیناسیون قرار گرفت

⭕پیرو مصوبه شورای مدیران ارشد ارگانهای دریایی در اسفند ۹۹ در خصوص پیگیری اولویت واکسیناسیون دریانورد...

blog

خبر

آشنایی با اتحادیه دریانوردی اندونزی

انجمن صنفی دریانوردان ایران IMMS، به عنوان یکی از مجموعه های فعال و همکار ITF ، همکاریها و فعالیتهای...

blog

خبر

چهارمین نشست ویژه کمیته سه جانبه کنوانسیون کار دریایی (MLC2006)

به دنبال تصمیمی که سازمان بین المللی کار  ILO در جلسه 340 ام (اكتبر-نوامبر 2020) تصویب نمود، چه...

blog

خبر

پیام تشکر اتحادیه دریانوردی کره جنوبی از فدراسیون جهانی حمل و نقل و دبیر انجمن دریانوردان در پی آزاد...

پیرو آزادسازی کشتی Hunkuk Chemi ، پیام تشکر و قدردانی از  دبیر کل فدراسیون جهانی حمل و نقل (ITF...

نظرسنجی

به نظر شما هوشمند سازي در صنعت دريانوردي و استفاده از فناوري (Automation)، تا چه حد ميتواند بر شرايط کار و فعاليت دريانوردي مؤثر باشد؟