فرم عضویت در انجمن صنفی كارگری دریانوردان تجاری ایران
پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامیست


جهت دانلود مدارک مورد نياز جهت عضويت در انجمن اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود فرم عضويت در انجمن اینجا کلیک نمایید
نام :
*  
نام خانوادگی :
*  
كد ملی (كلمه كاربري):
*  
رمز عبور :
*  
تكرار رمز عبور :
*  
 
تاریخ و محل تولد :
*  
شماره شناسنامه :

محل صدور :

نام پدر :
*  
وضعیت تاهل :
تعداد فرزندان :

مشخصات محل كار
نام شركت :
*  
سمت فعلی :
*  
سوابق شغلی :
*  
آدرس محل كار :
*  

آدرس محل سکونت:
*  
آخرین مدرك تحصیلی :

كد پستي :
*  
شماره موبايل :
*  
ايميل :
*  
شماره ثابت :
*  
نام دانشگاه :

آخرین مدرك تخصصی دریائی :
*  
آخرین سمت دریائی :
*  
آخرین محل كار دریائی:

تخصص و مهارت شما در زمینه همكاری با انجمن :

نحوه آشنایی شما با انجمن و انتظارات شما از انجمن :