بازگشت

تاریخ درج : 1399/11/10
موضوع : انتشار و نصب پوستر معرفي انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران در بنادر کشور

رونمايي از پوستر معرفي انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران

جهت تسهيل در بهره مندي تمامي دريانوردان با مليتهاي مختلف از خدمات صنفي و مشاوره هاي حقوقي و تخصصي ، مسير هاي ارتباطي با انجمن و راه هاي استفاده از اين خدمات از طريق پوستر چند زبانه انجمن در بنادر کشور اطلاع رساني گرديد.
گزارش تکميلي به صورت مرحله اي از طريق کانال هاي ارتباطي انجمن اطلاع رساني خواهد گرديد.انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 021