بازگشت

تاریخ درج : 1399/07/08
موضوع : اعطاي نمادين بيمه نامه تکميلي دريانوردان آزاد در مراسم گراميداشت روز جهاني دريانورديبا راه اندازي خدمات بيمه تکميلي به دريانوردان آزاد، به صورت نمادين در مراسم گراميداشت روز جهاني دريانوردي به افسر دوم دريايي بيمه تکميلي اعطا شد.
در مراسم گراميداشت روز جهاني دريانوردي که با حضور مديران ارشد ارگان هاي دريايي برگزار شد، به صورت نمادين و براي اولين بار به رضا کدخدا؛ افسر دوم دريايي بيمه تکميلي اهدا شد.

سامان رضايي، دبير انجمن صنفي دريانوردان با اشاره به اينکه از 130 هزار دريانورد فعال در عرصه صنعت دريانوردي کشور حدود 10 درصد از خدمات و تسهيلات بيمه تکميلي به صورت مداوم بهره مند و‌ تعداد قابل توجهي فاقد بيمه تکميلي و‌ حتي بيمه پايه هستند، گفت: در چنين شرايطي و با توجه به افزايش تصاعدي قيمت خدمات درماني و‌ پزشکي، راه اندازي تسهيلات بيمه درماني جهت حمايت از دريانوردان بسيار ضروري است.
وي ادامه داد: نهايتا پس از چند بار تلاش ناموفق در راه اندازي بيمه تکميلي براي دريانوردان، خوشبختانه کميته رفاهي انجمن توانست با همدلي و همت تعداد قابل توجهي از دريانوردان با غلبه بر موانع بيشمار و‌ مشکلات ساختاري، اين خدمات را از ابتداي مهر 1399 به صورت محدود راه اندازي کند.
به گفته دبير انجمن صنفي دريانوردان در اين طرح تمامي تراکنش هاي مالي و‌ تعهدات في مابين بيمه گذار و بيمه گر از طريق کارگزاري رسمي بوده و نقش انجمن تجميع، تسهيل و بستر سازي مناسب براي راه اندازي آن بدون منافع مالي است، بنابراين ظرفيت هاي لازم جهت ارتقاء کيفي، توسعه کمي و فراگيري آن تنها منوط به ميزان مشارکت دريانوردان در آينده خواهد بود.
رضايي افزود: ما در ابتداي راه هستيم و هدف، رفع ايرادات احتمالي طرح و تحت پوشش قرار دادن تمامي دريانوردان‌در سال ها آتي است و اميدواريم با توجه به حمايت هاي مادي و‌ معنوي سازمان بنادر و دريانوردي و شرکت هاي دريايي و از همه مهم تر حمايت عموم دريانوردان، شاهد بهره مندي تعداد بيشتري از دريانوردان از اين نوع طرح ها باشيم.

:مشاهده مصاحبه در لينک زير
https://www.pmo.ir/fa/news/51827/fa/Main/Detail/22730/

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21