بازگشت

تاریخ درج : 1399/05/31
موضوع : جلسه دبير انجمن با مسئولين بندر شهيد رجاييجلسه دبير انجمن با مسئولين بندر شهيد رجايي و بررسي راهکارها جهت توسعه همکاري هاي انجمن صنفي دريانوردان و بستر سازي مناسب جهت امکان ارائه خدمات اين انجمن به دريانوردان در بنادر استان هرمزگان .
در اين جلسه و در راستاي توافق سازمان بنادر با انجمن، در خصوص اجراي پروژه ITF Seafarer Trust بخش اينترنت رايگان در بندر شهيد رجايي تصميماتي اتخاذ گرديد.

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21