بازگشت

تاریخ درج : 1399/05/25
موضوع : رونمايي از طرح جامع انجمن صنفي دريانوردان در جلسه هم‌انديشي به کار گيري حداکثري از دريانوردان ايراني در شناورهاي فراساحلدر جلسه هم‌انديشي به کار گيري حداکثري از دريانوردان ايراني در شناورهاي فراساحل ، دکتر رضايي از طرح جامع انجمن صنفي دريانوردان رونمايي نمود.
از ويژگي هاي اين طرح مي توان به راه اندازي سامانه اي متمرکز و رسمي جهت شناسايي دريانوردان ايراني جوياي کار و جذب اين افراد در شناورها با همکاري انجمن دريانوردان و اداره کل هدايت نيروي وزارت کار و ارزيابي مهارتها و تامين ضمانتهاي لازم از طريق موسسات کاريابي با نظارت اداره استاندارد و گواهينامه سازمان بنادر و ارتقاء اين مهارتها و اشاعه فرهنگ کار دريايي با همکاري انجمن صنفي دريانوردان اشاره نمود.
الزام استفاده از قرارداد مختص کار دريايي و تدوين سيستم نظارتي و بازرسي مداوم از شناورها و شرکتهاي دريايي با مشارکت بازرسي بنادر و اداره کل اشتغال اتباع خارجي و بازرسي وزارت کار و تعريف مشوقهاي اقتصادي براي مالکان شناورها جهت جذب دريانوردان از ديگر ويژگيهاي اين طرح مي باشد...

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21