بازگشت

تاریخ درج : 1399/05/11
موضوع : پيگيري اعتراضات دريانوردان به نامه ارسال شده از سوي اتحاديه مالکان به وزارت امور خارجه در خصوص تسهيل به کارگيري دريانوردان هنديپيرو اعتراضات دريانوردان به نامه ارسال شده از سوي اتحاديه مالکان به وزارت امور خارجه در خصوص تسهيل به کارگيري دريانوردان هندي، انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران اعتراض خود را به صورت رسمي به اتحاديه مالکان طي اين نامه اعلام نمود.در ادامه پاسخ و توضيح اتحاديه مالکان به نامه اعتراضي انجمن به شرح ذيل مي باشدپيرو جوابيه اتحاديه محترم مالکان و نظر به فراواني نيروي کار متخصص در جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد ميگردد که از اين خلا استفاده شده و نسبت به استفاده حداکثري نيروي کار توانمند ايراني در شناورها اقدام گردد،
همانگونه که آگاه هستيد، دريانوردان ايراني از شرايط مساوي امکان کار بر روي شناورهاي کشور هندوستان برخوردار نيستند، در شرايط سخت تحريمي که دشمنان بصورت کاملا ظالمانه به کشور عزيزمان وارد کرده‌اند و فشارهاي اقتصادي ناشي از ويروس کرونا و براي نيل به منويات رهبر فرزانه انقلاب پيشنهاد ميگردد تا تمامي سازمانها و مجموعه هاي موثر در يک برنامه جامع و در يک حرکت جهادي در جهت رفع مشکلات موجود در به کار گيري دريانوردان ايراني اقدام نمايند به همين منظور پيشنهاد مي گردد تا در اولين گام براي جانشيني همين پرسنل نيز از نيروي متخصص ايراني استفاده گردد.

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21