بازگشت

تاریخ درج : 1399/05/04
موضوع : جلسه هم انديشي حل مشکلات پرداخت ارزي شرکت کشتيراني ج.ا با حضور هيات مديره شرکت تامين نيروني انساني کيشپيرو درخواست دريانوردان کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در خصوص معضلات و مشکلات پرداخت حقوق ارزي دريانوردان آن شرکت و همچنين مکاتبات انجمن با مديرعامل محترم کشتيراني جمهوري اسلامي ايران آقاي مهندس مدرس خياباني، جلسه اي با حضور نماينده آن شرکت، آقاي دکتر فريد رئيس هيئت مديره تامين نيروي انساني کيش (KSL) در محل دبيرخانه انجمن جهت تدوين مکانيزمي براي پرداخت حقوق دريانوردان متناسب با شرايط اقتصادي موجود کشور برگزار گرديد.

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21