بازگشت

تاریخ درج : 1399/04/26
موضوع : تقدير از دريانوردان شجاع ايرانيآقايان حسن و عمر پناهنده افرادي که در نجات جان نهنگ گرفتار در تور ماهيگيري نقش داشته و بعد از چندين ساعت تلاش توانستند نهنگ را آزاد کرده و به زندگي طبيعي برگردانند، در دفتر انجمن مورد استقبال و خوشامدگويي قرار گرفتند و از اين عزيزان تقدير بعمل آمد و ضمن تشکر و قدرداني از اين دريانوردان شجاع و فداکار هدايايي از سوي انجمن به آنان تقديم گرديد.

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21