بازگشت

تاریخ درج : 1399/04/05
موضوع : مراسم روز جهاني دريانوردي 2020مراسم گراميداشت روز جهاني دريانوردي با حضور مسئولين و مقامات ارشد ارگانهاي دريايي و با رعايت پروتکل هاي بهداشتي به صورت نمادين و به ميزباني سازمان بنادر و دريانوردي برگزار گرديد
در اين مراسم ضمن ارائه گزارش فعاليتهاي انجمن ها، شرکتها و سازمان در خصوص مسائل صنفي، آموزشي دريانوردان، از دريانوردان نمونه کشور تقدير شد.در اين مراسم انجمن به نمايندگي از جامعه دريانوردي، از مديرعامل و مسئولين ارشد سازمان بنادر و دريانوردي به پاس زحمات و حمايت هاي موثرشان از دريانوردان، تقدير نمود.همچنين پيرو راه انداري صندوق حمايتي از دريانوردان آسيب ديده در انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران، جهت حمايت از خانواده سه دريانورد آسيب ديده بلوچ و در اين مرحله مبلغ حدود 50 ميليون تومان کمک مالي براي هر يک از اين خانواده ها در نظر گرفته شد که در اين مراسم، توسط جناب مهندس راستاد، مدير عامل محترم سازمان بنادر و دريانوردي به نماينده اين خانواده ها اهدا گرديد.انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21