بازگشت

تاریخ درج : 1399/03/27
موضوع : نشست شوراي مديران ارشد ارگان هاي دريايي کشوراولين نشست مديران ارشد ارگان هاي دريايي کشور در سال 1399 با حضور مهندس راستاد معاون محترم وزير راه و شهر سازي و مدير عامل سازمان بنادر و مديران ارشد ساير ارگان ها و شرکت هاي دريايي در سازمان بنادر برگزار گرديد.
در اين جلسه دبير انجمن به عنوان عضو جديد شورا ، از حمايت ها و تعامل سازنده اي که في ما بين انجمن و سازمان بنادر و ساير شرکتهاي دريايي ايجاد شده است تشکرو قدرداني نمود.
در ادامه رضايي ضمن ارائه گزارش مختصر از عملکرد انجمن در سال گذشته خصوصا در بحث مقابله با کرونا، اينفو گرافي چالش هاي موجود در جامعه دريانوردي در 3 حوزه
1- محدود (شکل 1 )
2-نامحدود (شکل 2 )
3- عمومي ( شکل 3 )
نيز ارائه داد .
همچنين مباحث مشترک با هر سازمان و يا شرکت دريايي به صورت مجزا و مختص به آن در قالب يک مجموعه کامل از مستندات تهيه و به پيوست نامه اي به مديران ارگان ها در جلسه تحويل داده شد.

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21