بازگشت

تاریخ درج : 1399/03/10
موضوع : آغاز رسمي راه اندازي صندوق حمايتي از دريانوردان آسيب ديده از حوادث درياييانجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران در راستاي اجراي رسالت و تعهدات خود که همانا حمايت از دريانوردان و حقوق ايشان بوده، رايزني ها و پيگيري هايي جهت جلب حمايت هاي مالي و يا خدماتي از طريق سازمان هاي داخلي و نهادهاي بين المللي براي دريانوردان آسيب ديده از جمله دريانورداني که سابقه اسارت در دست دزدان دريايي سومالي را داشته اند ، صورت داده که نهايتا با همکاري وحمايت ISWAN مقرر گرديد تا اين دريانوردان از کمک و مساعدت مالي آن نهاد معتبر بين المللي برخوردار گردند.

اين مهم براي اولين بار در تاريخ جامعه دريانوردي ايران طي کنفرانسي خبري با حضور رسانه ملي و خبرگزاري هاي رسمي در محل دبيرخانه انجمن برگزار گرديد. در اين مراسم ضمن پرداخت مساعدت مالي به دريانورد، آغاز بکار صندوق حمايتي دريانوردان آسيب ديده اعلام شد و از شخصيت هاي حقيقي و سازمان ها و شرکت هاي فعال در حوزه دريايي دعوت شد تا کمک ها و مساعدت هاي مالي خود را جهت حمايت از دريانوردان آسيب ديده به اين صندوق ارس ال نمايند.

در حاشيه مراسم راه اندازي از صندوق حمايت از دريانوردان آسيب ديده از حوادث دريايي، از مسئول و همکاران واحد روابط عمومي انجمن دريانوردان به مناسبت گراميداشت هفته جهاني ارتباطات و روابط عمومي، توسط اعضاي هيات مديره با اهداي لوح تقدير شد.

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21