بازگشت

تاریخ درج : 1399/01/31
موضوع : جلسه اضطراري هيات مديره انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران به منظور رسيدگي به موضوعات روزهاي اخير و مسائل جاري انجمنجلسه اضطراري هيات مديره انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران به منظور رسيدگي به موضوعات روزهاي اخير و مسائل جاري انجمن عصر روز شنبه 30 فروردين ماه 1399 به صورت ويديو کنفرانس، با شرکت تمامي اعضا هيات مديره و بازرسين انجمن، برگزار گرديد. مهم ترين مسائل طرح و بررسي شده در اين جلسه به شرح زير ميباشد:

1- موضوع ماليات بر درآمد دريانوردان شرکت ملي نفتکش ايران طبق گزارش دبير انجمن، توسط مسئول کميته حقوقي از طريق اداره ماليات و شرکت ملي نفتکش ايران پيگيري شده است و نتيجه آن در هفته جاري طي يک اطلاعيه به آگاهي اعضا و دريانوردان خواهد رسيد.
2- نحوه پرداخت کمک مالي به يکي از دريانوردان سيستان و بلوچستان که چندي پيش از اسارت دزدان دريايي سومالي رهايي يافته بود، مورد بررسي و تصميم گيري قرار گرفت. اين کمک مالي با پيگيري کميته رسيدگي به شکايات انجمن، توسط ISWAN تامين اعتبار گرديده است.
3- تدوين طرح اجرايي پروژه پيشنهادي انجمن با مشارکت و پشتيباني صندوق حمايتي دريانوردان ITF در خصوص تامين سرويس اينترنت براي دريانوردان خارجي در سه بندر اصلي ايران و نيز ارايه خدمات مشاوره و روانشناسي تخصصي به دريانوردان ايراني و خانواده هاي آنان، به مسوول کميته مبارزه با كوويد 19 انجمن محول گرديد.
4- از آنجايي که صدور اطلاعيه اوليه در مورد نحوه پرداخت فوق العاده ارزي موجب نگراني و درخواست پيگيري برخي از دريانوردان شرکت ملي نفتکش ايران شده بود، هيات مديره انجمن موضوع را به فوريت در دستور كار قرار داد كه خوشبختانه اين اطلاعيه توسط شمنا لغو گرديد. انجمن صنفي دريانوردان از مسوولين محترم شرکت ملي نفتکش ايران بابت اين اقدام همدلانه در لغو اطلاعيه مورد اشاره و در نظر گرفتن ملاحظات و نگرانيهاي کارکنان شريف اين شرکت در اين روزهاي دشوار و با وجود محدوديتهاي اقتصادي، صميمانه تشکر مينمايد .
5- پيرو درخواست رسمي بازرسين مبني بر انجام حسابرسي رسمي در مجمع عمومي و فوق العاده در بهمن ماه 1398، خزانه دار انجمن موظف گرديد تا نسبت به انجام اقدامات لازم براي حسابرسي رسمي از ابتداي تاسيس انجمن اقدام و نتايج آن را به هيات مديره جهت اطلاع رساني عمومي در مجمع، اعلام نمايد.

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21