بازگشت

تاریخ درج : 1398/11/07
موضوع : انتصاب مسئول کميته بانوان انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران به عنوان سفير حسن نيت دريايي سازمان جهاني دريانوردي IMO در ايرانانتصاب مسئول کميته بانوان انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران به عنوان سفير حسن نيت دريايي سازمان جهاني دريانوردي IMO در ايران.

توسط سازمان جهاني دريانوردي « IMO » سر کار خانم مهندس هويزاوي، مسئول کميته بانوان انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران به عنوان سفير حسن نيت دريايي اين سازمان در ايران معرفي گرديدند. اين گواهينامه به امضاي دبير کل اين ‌نهاد بين المللي جناب کي تاک ليم « KI-TACK LIM » رسيده است.
ضمن تبريک اين موفقيت به ايشان و جامعه دريانوردي، از تلاش ها و حمايت هاي ويژه سازمان بنادر و‌دريانوردي خصوصاً اداره کل امور دريانوردان درحصول اين موفقيت کمال تشکرو قدرداني را داريم.
اميد است اين انتصاب منجر به ارتقا و پيشرفت صنعت دريايي و‌دريانوردي و مشارکت بيشتر بانوان در اين صنعت گردد.انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21