بازگشت

تاریخ درج : 1398/07/03
موضوع : جلسه بررسي نقش و اهميت بخش صنفي و خصوصي در برنامه توسعه کشور

جلسه بررسي نقش و اهميت بخش صنفي و خصوصي در برنامه توسعه کشور با حضور:
دکتر آقامحمدي « مدير گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري» مهندس اسلامي « وزير راه و شهرسازي و معاونين آن وزارت خانه » مهندس راستاد « رئيس محترم سازمان بنادر و‌دريانوردي» و نمايندگان انجمن ها، اتحاديه ها و شرکتهاي خصوصي برگزار گرديد.
در اين جلسه رضايي، دبير انجمن صنفي، خواستار رفع تناقضات موجود در قانون ماليات دريانوردان و اجراي ماده دوم قانون دريايي معافيت مالياتي دريانوردان و يا کاهش آن شد.انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21