بازگشت

تاریخ درج : 1398/06/12
موضوع : سومين نشست هم انديشي تشکل هاي حرفه اي و صنفي حمل و نقل

سومين نشست هم انديشي تشکل هاي حرفه اي و صنفي حمل و نقل با حضور معاون محترم وزير راه و شهر سازي مهندس آدم نژاد و معاون محترم وزير اقتصاد و رياست گمرک کشور آقاي دکتر مير اشرفي و نمايندگان تشکلهاي حرفه اي و صنفي از جمله دبير انجمن صنفي دريانوردي در وزارت راه و شهرسازي تشکيل شد.در اين جلسه ضمن بررسي مشکلات حوزه حمل و نقل در خصوص آينده اين صنعت و هوشمند سازي آن مواردي مطرح گرديد. که در اين ميان بررسي مباحث فني حمل و نقل هوشمند دريايي و مهارتهاي جديد نيروي کار مورد نياز براي شناورهاي خودران - اتونوموس (MASS) قابل بررسي است.اتونوموس و شناورهاي خودران براي فرصتهاي شغلي دريانوردان تهديد نيست بلکه فرصتي است جهت بهبود شرايط کار دريانوردي و شناسايي مهارتهاي جديد ، به شرط آنکه توسعه اين تکنولوژي هدايت شده و همه جانبه باشد لذا مشارکت جامعه دريانوردي و متخصصين آن در تحقق اين الزام ، ضروري استانجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21