بازگشت

تاریخ درج : 1398/04/02
موضوع : يکصدمين سالگرد تاسيس ilo و يکصد و هشتمين کنفرانس بين المللي ilc

حضور آقاي رضايي دبير انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران در يکصدمين سالگرد تاسيس سازمان جهاني کار ILO و صدوهشتمين کنفرانس ILC به عنوان نماينده بخش کارگري ايران. اين کنفرانس از تاريخ 9 الي 21 JUNE در مقر اصلي سازمان ملل در ژنو با حضور 40 نفر از سران کشور هاي جهان ، دبير کل سازمان ملل ، نخست وزيران و وزراي کار 189 کشور عضو و دبير کل سازمانهاي جهاني همچون ITUC , ITF , IOE و ... بر گزار گرديد.
در اين اجلاس علاوه بر اينکه سران و نمايندگان کشورها ، نظرات و مواضع خود را در خصوص مسائل مختلف کار مطرح نمودند. جلسات متعدد و فشرده اي با حضور متخصصين و کارشناسان بين المللي و نمايندگان 189 عضو سازمان ، در کميته هاي 4 گانه برگزار و اسناد لازم الاجرايي در خصوص موارد متعدد تصويب گرديد.
دبير انجمن به عنوان نماينده بخش کارگري با تاکيد بر اينکه مشکلات سياسي مربوط به دولتهاست و ملتها خصوصا جامعه کارگري و کارفرمايي نبايد قرباني اين مشکلات سياسي شوند ، اثرات مخرب تحريم را با سلاح هاي کشتار جمعي همچون سلاح هاي شيميايي مقايسه کرد و خواستار تنظيم سندي شد تا همانگونه که دولتها را از استفاده سلاح هاي شيميايي منع مي کند ، دولتها نيز به واسطه مسائل سياسي نتوانند از سلاح تحريم بر عليه ملت کشوري استفاده نمايند. او همچنين عملکرد دولت ترامپ را باعث نزول جايگاه کشور آمريکا از يک دولت عضو به يک کمپاني و شرکت خصوصي دانست.
در ديدار دبير کل ILO -موضوع هاي زير از سوي انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران طرح و بررسي شد:
1- کنوانسيون 185 -SID(مدرک شناسايي دريانوردان) که باعث تسهيل در تردد و بازگشت به وطن و امور رواديد، دريانوردان خواهد شد.
2- معضل عدم دسترسي دريانوردان ايراني به بازار کار جهاني و پايان تبعيض ناشي از مليت و تابعيت.
3- موضوع تحريم و فشار بر جامعه کارگري و کارفرمايي ايران از جمله دريانوردان و شرکتهاي کشتيراني و تاکيد بر رعايت چند جانبه گرايي
4-تاکيد بر دريانوردي ايمن در آبراههاي مهم بين الملليانجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21