بازگشت

تاریخ درج : 1398/02/09
موضوع : روز جهاني کارگر

شعار ITF در روز جهاني کارگر: تکنولوژي براي ما کار مي کند، نه عليه ما.
فناوري هاي جديد و شيوه هاي کاري مبتني بر آنها چالش هاي جديدي را براي سلامتي و ايمني کارگران ايجاد مي کنند و همچنين فرصت هاي جديدي براي محافظت از حقوق موجود ارائه مي دهند.
درست همانطور که تکنولوژي براي نظارت بر کارگران و مجبور کردن آن ها به کار بيشتر است، مي توان از آن براي نظارت بر شرايط کاري کارگران و جلوگيري از آزار و اذيت عليه آن ها استفاده کرد. اين ها همه بستگي دارد که چه کسي تکنولوژي را کنترل مي کند و چه چيزي براي آن استفاده مي شود.
11 ارديبهشت ماه مصادف با روز جهاني کارگر مي باشد.


انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21