بازگشت

تاریخ درج : 1397/11/29
موضوع : بيست و ششمين همايش ارگان هاي دريايي کشور

بيست و ششمين همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي کشور با حضور جمعي از مديران و مسئولين ارگان هاي دريايي کشور و مقامات کشوري و لشگري در سالن همايش هاي کتابخانه ملي ايران برگزار گرديد.

در اين همايش محمد اسلامي؛ وزير راه و شهرسازي، محمد راستاد؛ مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، مديرعامل شرکت ملي نفتکش ايران، مديرعامل کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، معاونين سازمان بنادر و دريانوردي، معاون دريايي سازمان محيط زيست کشور، برخي از نمايندگان مجلس، فرماندهان نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران و تعدادي ديگر از مديران ارشد ارگان هاي دريايي کشور حضور داشتند.در اين همايش يک روزه که به ميزباني سازمان بنادر و دريانوردي برگزار گرديد در نوبت عصر پنل هاي تخصصي شامل آموزش، اشتغال و حقوق دريانوردان، الزامات کشتيراني بهتر، فرصت ها و موانع پيش رو برگزار شد.اين پنل تخصصي با حضور دکتر نصيري (وزارت علوم)، مهندس يونسي (سازمان بنادر)، مهندس رضائي(دبير و نائب رئيس انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران)، مهندس خوشکار(وزارت رفاه، تعاون ، کار و امور اجتماعي ) و کاپيتان ابراهيمي زاده (کشتيراني ج.ا) تشکيل گرديد و در مورد مباحث مهمي همچون ضرورت تسهيل مستمر در حمل و نقل دريايي و بهينه سازي فرآيند گردش اطلاعات، درخواست اجراي طرح سيستم فعالين مجاز گمرکي، لزوم ارتقاء سطح ايمني دريانوردي و حفظ محيط زيست دريايي، انطباق کشتي ها با کاهش گازهاي گلخانه اي ، تحقق مفهوم پنجره واحد در کليه بخش هاي مرتبط با حمل و نقل دريايي و همينطور مشکلات مربوط به کارورزي دانشجويان رشته دريانوردي مطرح گرديد.

بيست و ششمين همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي کشور با بيانيه اي 12 بندي پايان يافت.