بازگشت

تاریخ درج : 1397/11/03
موضوع : سومين جلسه پنل تخصصي آموزش، اشتغال و حقوق دريانوردي

سومين جلسه پنل تخصصي آموزش ، اشتغال و حقوق دريانوردي با حضور نمايندگان وزارتخانه ها، سازمانها ،دانشگاهها ، شرکتها و فعالين دريايي در محل دبيرخانه انجمن برگزار گرديد.
در اين جلسه در خصوص مباحث حقوقي دريانوردان از جمله MLC , مشکلات کارورزي و مشکلات ناشي از اشتغال دريانوردان خارجي , بازگشت به وطن ، توانمند سازي بانوان در حوزه دريايي ( طبق سياست 2019 سازمان جهاني دريانوردي ) ، سخت و زيان آور بودن شغل دريانوردي براي تمامي دريانوردان ،و تدوين سند پيمان جمعي براي شناورها و کشتيراني هاي کوچک و مالکين خصوصي و در نهايت امکان حضور نمايندگان انجمن در بنادر به عنوان هماهنگ کننده ITF , ... مطرح گرديد.
پيرو سياست سازنده و شفاف سازمان بنادر و دريانوردي و جهت هماهنگي و به کار گيري سه رکن موثر در حوزه دريا ( حاکميت،کارفرما و دريانورد) مديران ،مسئولين و کارشناسان وزارت خانه، سازمان ها و شرکتهاي دريايي حاضر در اين جلسه ميهمان انجمن صنفي( خانه دريانوردان) بودند.


انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21