بازگشت

تاریخ درج : 1397/10/09
موضوع : اولين سالگرد شهادت شهيد سرافراز کشتي سانچي کاپيتان مجيد نقيان

مراسم اولين سالگرد شهادت شهيد سرافراز کشتي سانچي کاپيتان مجيد نقيان روز پنجشنبه 97/10/13 از ساعت 18 الي 19/30 در مسجد جامع شهرک غرب واقع در شهرک قدس (غرب) ، بلوار فرحزادي ، نبش خيابان شهيد حسن سيف برگزار مي گردد.