بازگشت

تاریخ درج : 1397/09/27
موضوع : مشاغل سخت و زيان آور دريانوردان قراردادي نفتکش مورد ب (دائمي) و به قوت خود باقي است

********اطلاعيه 51 *****

پيرو مراجعات و پرسشهاي مکرر دريانوردان قراردادي شرکت ملي نفتکش ايران در ارتباط با محسوب شدن شغل دريانوردي در شرکت ياد شده به اطلاع ميرساند :
با پيگيريهاي انجمن و اقدامات شمنا ، در سال 1394 مشاغل سخت و زيان آور براي دريانوردان قراردادي شمنا از طريق کميته بدوي استان هرمزگان به تصويب رسيد و در همان زمان به صورت رسمي اعلام عمومي شد و مکاتبات رسمي و مصوبات قانوني تصويب مشاغل سخت و زيان آور به دريانوردان متقاضي از سوي انجمن ارايه گرديد. به منظور رفع شبهات دريانوردان ، پس از مکاتبه با رياست شعبه 25 تامين اجتماعي تهران مهندس رضايي نائب رئيس و دبير انجمن به اتفاق يکي از دريانوردان قراردادي شمنا جناب آقاي سر مهندس محمد عبداله آبادي جلسه اي در تاريخ 24 آذر 97 در محل شعبه مذکور و با حضور رياست شعبه و مسئول مستمري و بيمه انفرادي و درآمد در بخش VIP برگزار شد که نتايج مثبت و شفاف اين جلسه به شرح ذيل مي باشد:
1-تمامي افسرها و ملوانان شرکت ملي نفتکش که بيمه تامين اجتماعي هستند مشمول مشاغل سخت و زيان آور گروه ب (دايم) هستند.
2-عناوين شغلي تا سال 94 بي ارتباط با عنوان پرسنلي مي باشد و بعد از تاريخ مذکور مطابق عنوان پرسنلي است.
3-خبر خوب اينکه پيرو بخشنامه جديد وزارت کار ، توالي بيست سال و يا در صورت انفصال بيست و پنج سال اعتبار ندارد و سوابق مشاغل سخت و زيان آور بصورت مجزا و مستقل ضريب يک و نيم در کل سوابق بيمه اي لحاظ ميشود.
4-همچنين فرآيند بازنشستگي پس از بيست سال خدمت در دريا به شرح زير مي باشد :
هنگام بازنشستگي شخص ميبايست بصورت انفرادي با شناسنامه و کارت ملي به شعبه 25 مراجعه نمايد که در صورت يکي بودن عنوان شغلي با پست پرسنلي شرکت مراحل کار در همان شعبه انجام ميشود و در غير اينصورت (بر اساس بند يک) بايد به اداره کار واحد مشاغل سخت زيان آور واقع در خيابان سرهنگ سخايي مراجعه نموده و پس از ارايه درخواست پيگيري از کارفرما ساير مراحل بصورت تشريفات اداري انجام شود و فرد دوباره به شعبه 25 بيمه ارجاع داده شده و مراحل بازنشستگي در شعبه ذکر شده انجام گردد.