بازگشت

تاریخ درج : 1397/09/07
موضوع : اولين جلسه مذاکرات پيمان جمعي في مابين انجمن صنفي دريانوردان و شرکت ملي نفتکش ايران براي سال 2019

اولين جلسه مذاکرات پيمان جمعي في مابين انجمن صنفي دريانوردان و شرکت ملي نفتکش ايران براي سال 2019. انجمن صنفي از دريانوردان علاقه مند و متخصص دعوت مي نمايد تا جهت مشارکت در بحث هاي تخصصي و تنظيم مفاد CBA ، آمادگي خود را به همراه آدرس ايميل و مشخصات کامل به دبيرخانه انجمن تا 15 آذر اعلام نمايند. تا همچون سال گذشته با تکيه بر خرد جمعي شاهد تنظيم سندي کاملتر و منطقي تر باشيم.