بازگشت

تاریخ درج : 1397/07/01
موضوع : اطلاعيه شماره 2

اطلاعيه  شماره 2

پيرو اطلاعيه قبلي  به آگاهي  دريانوردان  ميرساند ، اين انجمن همچنان منتظر تماس نماينده دوستان دريانورد جهت برگزاري جلسه در خصوص حق ماموريت ارزي با مسئولان شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران  مي باشد . از دريانوردان خواهشمند است نمايندگان خود را براي حضور در جلسه معرفي کنند تا انجمن بتواند براي صبح روز سه شنبه و يا چهارشنبه اين هفته هماهنگي هاي لازم را انجام دهد.

 شماره تماس انجمن : 88523362-021

با تشکر