بازگشت

تاریخ درج : 1397/06/13
موضوع : جناب آقاي کاپيتان بهرامي بدين وسيله درگذشت والده گرامي را تسليت عرض نموده

جناب آقاي کاپيتان بهرامي بدين وسيله درگذشت والده گرامي را تسليت عرض نموده  و  از درگاه خداوند متعال براي آن مرحومه   رحمت و مغفرت واسعه و براي جنابعالي و خانواده محترم صبوري و شکيبايي مسئلت مي نماييم خداوند قرين رحمتش فرمايد.

انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران