بازگشت

تاریخ درج : 1397/04/13
موضوع : اداي احترام دبيرکل IMO به شهداي سانچي

اداي احترام دبيرکل IMO به شهداي سانچي
دبير کل سازمان بين المللي دريانوردي در سفر به ايران به مقام دريانوردان نفتکش سانچي اداي احترام خواهد کرد.
دبير کل سازمان بين‎المللي دريانوردي گفت: ايران يافته هاي خود مربوط به نفتکش سانچي را در يکي از اجلاس‎هاي IMO ارائه کند تا ساير کشورها بتوانند از آن درس بگيرند.

به گزارش  مارين تايمز از سازمان بنادر و دريانوردي، در حاشيه يکصد و بيستمين اجلاس شوراي سازمان بين المللي دريانوردي (IMO) در مقر اين سازمان در لندن، محمد راستاد؛ مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي و هيأت همراه با کي تاک ليم؛ دبيرکل IMO ديدار و گفت و گو کردند و در اين ديدار موضوعات مربوط با سفر وي به ايران براي حضور در مراسم روز جهاني دريانوردي و هفتادمين سالگرد تصويب کنوانسيون IMO مورد توافق و هماهنگي قرار گرفت.

در اين ديدار دبير کلIMO پيشنهاد کرد که کشور ايران  گزارشي از سانحه کشتي نفتکش سانچي را در يکي از اجلاس‎هايIMO  ارايه کنند تا اين امر به صورت تخصصي بررسي شود و ساير کشورها از آن درس بگيرند.

وي همچنين گفت: در سفرش به ايران به مقام دريانوردان نفتکش سانچي اداي احترام خواهد کرد.

بر اين اساس، محمد راستاد، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ،گزارش برگزاري روز جهاني دريانورد و روز جهاني هيدروگرافي در جمهوري اسلامي ايران که طي ماه جاري برگزار شد را به اطلاع دبيرکل IMOرساند. همچنين گزارش مختصري در خصوص سانحه کشتي نفتکش سانچي و يافته هاي کميته بررسي سوانح دريايي ارايه شد.

وي نيز از IMO بابت همکاري در اعزام اساتيد  اين سازمان که در کارگاه و دوره آموزشي اجراي کنوانسيون مارپل در آوريل 2018 در جمهوري اسلامي ايران تحت برنامه هاي همکاري هاي فني IMO حضور داشتند تقدير کرد.

وي از دبيرکل IMO خواست تا ضمن استفاده و بکارگيري مميزين ايراني در مميزي از ساير کشورهاي عضو، در دوره هاي آموزشي براي سر مميزين از مميزان ايران دعوت به عمل آيد. 

دبيرکل سازمان بين المللي IMO  قرار است براي حضور در مراسم روز دريانوردي به ايران سفر کند.

يکصد و بيستمين اجلاس شوراي IMO  روز دوشنبه 11 تيرماه در مقر اين سازمان در لندن با حضور نمايندگان ايران آغاز به کار کرد.

مهمترين موضوعات و دستور کارهاي يکصد و بيستمين اجلاس شوراي IMO، تعيين بودجه دو ساله آيمو ، استراتژي و سياست هاي IMO در دوره 6 ساله (2018-2023)، جايزه شجاعت در دريا، روابط IMO با سازمان هاي غير دولتي و مشاوره اي  و نتايج و برنامه هاي IMOبراي سال آتي ميلادي در راستاي طرح الزامي مميزي IMO از کشورهاي عضو، موضوعات پرسنلي دبيرخانه IMO،فعاليت هاي دانشگاه جهاني دريانوردي، نکات مرتبط با حق عضويت کشورهاي عضو  و مهمتر از همه ايجاد تغييرات ساختاري در شوراي اجرايي IMO است.