بازگشت

تاریخ درج : 1396/07/18
موضوع : جزييات نجات کشتي ايراني از دست دزدان دريايي
کشتي تجاري ايران که در آب‌هاي اقيانوس هند در خليج عدن در حال حمل کالاي اساسي به بندرهاي ايران بود که مورد حمله 7فروند شناور دزدان دريايي قرار گرفت.
يک فروند کشتي تجاري ايراني با کمک از ناوشکن رزمي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، الوند از دست دزدان دريايي نجات يافت.

‌به گزارش  مارين تايمز، ‌کشتي تجاري ايران که در آب‌هاي اقيانوس هند در خليج عدن در حال حمل کالاي اساسي به بندرهاي ايران بود که مورد حمله 7فروند شناور دزدان دريايي قرار گرفت.

فرمانده منطقه يکم امامت نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت: ناوشکن الوند بلافاصله پس از درخواست کمک به محل اعزام شد و با اجراي عمليات توپخانه‌اي دزدان درياي متواري شدند.

اميردريادار دوم حسين آزاد افزود: کشتي تجاري ايران با اسکورت ناوگروه ارتش تا آب‌هاي امن همراهي شد و در حال نزديک شدن به ساحل ايران است.

وي تصريح کرد: ناو شکن جمهوري اسلامي ايران، الوند در قالب ناو گروه ?? نيروي دريايي ارتش شهريور ماه براي ماموريت به آب‌هاي آزاد اعزام شده است.

فرمانده منطقه يکم امامت نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در پايان اضافه کرد: با کاهش بادهاي موسمي هند فعاليت دزدان دريايي در آب‌هاي آزاد و خليج عدن افزايش مي‌يابد.