بازگشت

تاریخ درج : 1396/07/18
موضوع : كشتي ها هوشمند دريانوريد را تغيير مي دهند
ورود نسل نوين کشتي‎هاي پيشرفته که از تعداد بسيار کمتري خدمه بهره مي‎گيرند مي‎تواند شغل دريانوردي را متحول کند.

اتحاديه دريانوردان Nautilus International اعلام کرد که ورود نسل نوين کشتي‎هاي پيشرفته که از تعداد بسيار کمتري خدمه بهره مي گيرند مي‎تواند شغل دريانوردي را متحول کند.

مايک بارنت، استاد دانشگاه ساوتهمپتون، اظهار کرد: "دريانورداني که بر روي اين کشتي ها به کار گرفته مي شوند، تعدادشان کمتر خواهد بود اما در عين حال  آموزش‎هاي بيشتري مي بينند و مهارت‎هاي بيشتري دارند."

بارنت افزود: "مرز سنتي ميان کارکنان عرشه و موتورخانه از ميان خواهد رفت و سئوال بزرگي که بوجود مي آيد اين است که اين تحولات چگونه بر زندگي اجتماعي خدمه کشتي ها تاثير خواهد گذاشت؟"

علاوه بر اين، چالش هايي براي سلامت جسمي و روحي تعداد کمتر خدمه در مدت طولاني کار بر روي عرشه ديده مي شود و "اگر از نظارت بر شرايط در مورد ماشين ها صحبت مي کنيم، مي توانيم همين نظارت را بر خدمه همه پياده کنيم، به اين شکل که حسگرها بتوانند داده هاي متغيرهاي فيزيکي و روحي را ثبت و ارسال کنند."

ديويد آپلتون، مسئول فني Nautilus International، اعلام کرد خيلي سخت است که منطق مالي کشتي هاي خودران را درک کرد به خصوص هنگاميکه هزينه نيروي انساني در آنها بسيار پائين است. وي ادامه داد که صنعت کشتيراني بايد از صنعت هوانوردي که توانست با استفاده از سامانه هاي خودکار ايمني خود را افزايش دهد، بياموزد.

آپلتون همچنين اظهار کرد که بايد از ريسک هاي اجراي آن سامانه ها نيز آموخت همانند کاهش مهارت در نتيجه خودکار سازي، اثرات خرابي سامانه ها، کاهش آگاهي موقعيتي و ...

گرانت هانتر، مسئول قراردادهاي BIMCO، افزود: "بسياري از کنوانسيون هاي بين المللي مناسب مفهوم خودکارسازي نيستند. و تطابق کنوانسيون هايي مانند سولاس و STCW با مفاهيم جديد ممکن است يک دهه زمان نياز داشته باشد."