بازگشت

تاریخ درج : 1396/07/11
موضوع : دو سوم کشتي‌هاي نوساز جهان الزامات سازمان جهاني دريانوردي را رعايت ميكنند

نزديک به دو سوم کشتي‎هاي نوساز جهان که محموله هاي مختلف مصرفي را حمل مي‎کنند، در حال حاضر الزامات بهره وري انرژي سازمان بين المللي دريانوردي (IMO) را که پس از سال 2025 ميلادي اجرايي خواهد شد را رعايت مي کنند.

 به گزارش گروه بين الملل مارين تايمز، بر اساس تحقيقي که موسسه Transport & Environment (T&E) انجام داد، هم اکنون در حدود 71 درصد از کشتي هاي کانتينري نوساز جهان  الزامات شاخص طراحي بهره وري انرژي (EEDI) سازمان بين المللي دريانوردي را رعايت مي‎کنند. کشتي هاي کانتينري نزديک به يک چهارم آلايندگي CO2 کشتي‎هاي جهان را ايجاد مي کنند.

علاوه بر اين، 10 درصد از کشتي هاي کانتينري نوساز جهان دو برابر در زمينه انرژي بهره ور تر از استانداردهاي 10سال آينده هستند.

فيگ عباسف، کارشناس کشتيراني در موسسه T&E، اظهار کرد: "اين تحليل که بر پايه داده هاي رسمي IMO انجام شده است، يافته هاي پيشين گروه هاي محيط زيستي را اثبات مي کند. استانداردهاي بهره وري انرژي براي رسيدن به هدف طراحي بهتر يا نوآوري هاي فن آورانه کافي نيست. پيش از اين نيز مالکان کشتي با وضع استانداردهاي سختگيرانه تر در جهت حذف آلايندگي‏‎هاي کربني از کشتيراني‎ها مخالفت کرده بودند."

در همين حال، 69 درصد کشتي‎هاي حمل محموله هاي عمومي، 29 درصد کشتي هاي نوساز نفتکش، و 13 درصد کشتي‎هاي حمل گاز از استانداردهاي EEDI سال 2025 ميلادي فراتر رفته اند.

10 درصد کشتي‎هاي حمل محموله هاي عمومي، نفتکش، و حمل گاز نيز به ترتيب 57 درصد، 35 درصد، و 42 درصد بهتر از از استاندارد مورد نظر هستند.