بازگشت

تاریخ درج : 1396/4/26
موضوع : رونق اشتغال در بخش دريانوردي نيازمند کار فرهنگي است
معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: براي شناورهاي ايراني که از دريانوردان غيرايراني استفاده مي‌کنند، مکانيزم تنبيهي در نظر گرفته شده است.
محمد راستاد در بيست‌وهشتمين جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به فعاليت‌هاي دريايي گفت: در راستاي اصل رقابت‌پذيري بنادر از سال گذشته آزادسازي خدمات دريايي آغاز شده است.

او افزود: در اين فرايند يکي از جنبه‌هاي ضروري است است که کل زنجيره خدمات بندر توسعه يابد تا منجر به کاهش هزينه‌هاي تمام شده شود.

معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي تاکيد کرد: اگر با نگاه سنتي به بنادر نگاه کنيم رقابت‌پذيري قابل تحقق نيست، اما با نگاه مدرن بنادر يکي از حلقه‌هاي لجستيکي هستند و در نتيجه بايد سهم قابل‌توجهي در کاهش هزينه تمام شده کالا و کشتي داشته باشند.

راستاد افزود: در همين زمينه خدمات آزادسازي بنادر با مطالعات گسترده و کارشناسي آغاز و چارچوب و دستورالعمل‌ها نهايي شد.

او درباره فرايند اين خصوصي‌سازي نيز تاکيد کرد: شرکت‌هايي که خدمات يدک‌کشي و پهلودهي ارائه مي‌دهند ارزيابي و مطابق با توانمندي‌هايشان رتبه‌بندي مي‌شوند و متناسب با رتبه، در بنادر مختلف فعاليت خواهند کرد.

راستاد تصريح کرد: اگرچه شرکت‌ها مستقيما با کشتيراني‌ها در ارتباط هستند اما نقش حاکميت سازمان بنادر همچنان محفوظ است.

او درباره عمليات راهنمايي نيز گفت: کماکان جنبه حاکميتي سازمان بنادر حاکم است و چارچوب فعلي ادامه خواهد داشت.

معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي همچنين درباره استفاده شناورهاي ايراني از دريانوردان خارجي گفت: مکانيزم تنبيهي قابل توجهي براي شناورهايي که از دريانوردان خارجي استفاده کنند در نظر گرفته شده است.

او توضيح داد: ما در حال حاضر تعداد قابل توجهي نيروي دريانورد آماده‌به‌کار داريم اما برخي شناورها به دليل دستمزد کمتر و هزينه‌هاي پايين‌تر که عمدتا به دليل بيمه‌نکردن است، ترجيح مي‌دهند از دريانوردان غيرايراني استفاده کنند.

راستاد تاکيد کرد: ما فارغ‌التحصيلان زيادي در اين حوزه داريم اما به دليل کم‌کاري فرهنگي شوقي براي فعاليت در اين حوزه ندارند. بايد در اين بخش کار فرهنگي انجام شود.

منبع:تين نيوز