بازگشت

تاریخ درج : 1396/4/25
موضوع : درگذشت مادر گرامي مهندس بهروز اسماعيل زاده رودسري

همكار محترم جناب آقاي بهروز اسماعيل زاده رودسري
 

اندوه بي پايان ما از اين واقعه دردناک قابل وصف نيست.
مصيبت وارده  را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض مينمايم. درگذشت والده گراميتان چنان سنگين و جانسوز است که به دشواري به باور مي‌نشيند، ولي در برابر تقدير حضرت پروردگار چاره‌اي جز تسليم و رضايت نيست.اين ماتم جانگداز را به،خانواده محترم تان صميمانه تسليت عرض نموده و براي آنان صبر و اجر و براي آن عزيز سفرکرده علو درجات طلب مي‌نماييم.


از طرف دبير و اعضاء هيئت مديره انجمن صنفي دريايي ايران