نشریات

جهت دانلود فایل ضمیمه روی گزینه دانلود فایل کلیک نمایید

جستجوی نشریه بر اساس تـاریــخ :  
جستجوی نشریه بر اساس موضوع :  


تصويب آيين نامه نحوه اجراي مقررات مقاوله نامه کار دريايي در زمينه بازگشت به وطن دريانوردان
تاریخ درج :
1396/2/27

دانلود فایل
نشريه داخلي انجمن
تاریخ درج :
1395/6/29

دانلود فایل
ITF survey on HIV
تاریخ درج :
1394/3/9

دانلود فایل
RADAR
تاریخ درج :
1395/12/24

دانلود فایل
ويروس زيكا
تاریخ درج :
1394/12/9

دانلود فایل
مقالهITF در خصوص بيماري HIV
تاریخ درج :
1393/4/18

دانلود فایل