تازه های علوم و فنون و فن آوری

جهت مشاهده مشروح رویکرد روی موضوع آن کلیک نمایید

  •   نویسنده:    -  Tribon يکي از مهم ترين نرم افزارها براي طراحي و ساخت کشتي
  •   نویسنده:    -  آيا ميدانيد هاي دريايي
  •   نویسنده:   سي تايم  -  ده دليل براي اينکه چرا يونيفرم نيروي دريايي و دريانوردان سفيد است؟
  •   نویسنده:    -  نور و فشار در اعماق دريا
  •   نویسنده:   27/06/1395  -  توليد برق از انرژي تجديدپذير جزر و مد براي نخستين بار در جهان
  •   نویسنده:    -  وجود نانوشبکه برق‌رساني بين باکتري‌هاي کف دريا
  •   نویسنده:   مهندس مهران هدايت فر  -  آشنايي با سازمان ITF
  •   نویسنده:   قطعنامه  -  دستورالعمل راهنما در مورد رفتار منصفانه با دريانوردان در صورت بروز سانحه دريايي
  •   نویسنده:    -  Bunker Prices-14/4/2015
  •   نویسنده:    -  Weekly Vessel Valuations Report , April 22 2015
  •   نویسنده:   مهندس هدايت فر  -  گرافين
  •   نویسنده:    -  --Weekly Vessel Valuations Report , March 11 2015
  •   نویسنده:    -  in Weekly Vessel Valuations Report 04/03/2015
  •   نویسنده:   کاپيتان پرويز طوبايي  -  استفاده از انرژي هاي پاك راه اساسي براي كشور چين در راستا پيشرفت و توسعه در آينده
  •   نویسنده:   کاپيتان طوبايي  -  خوردگي در دريا
  •   نویسنده:   کاپيتان فتوحي  -  بررسي فشارها و تنش هاي رواني در محيط کشتي
  •   نویسنده:   Capt.Toobaie  -  Franklin ship
  •   نویسنده:   ITF  -  the ITF’s Global HIV/AIDS Programme E-bulletin
  •   نویسنده:   جان ويتلو  -  اعلام خطر ITF درخصوص شيوع بيماري ابولا (شماره 1)
  •   نویسنده:   جان ويتلو  -  اعلام خطر ITF درخصوص شيوع بيماري ابولا (شماره 2)
  •   نویسنده:   ترجمه كاپيتان طوبايي  -  كشتي هاي بدون تانكـ تعادل هزينه اي كشتيراني را تا سطح بسيار زيادي تقليل مي دهند