بازگشت


تاریخ درج : 1397/09/10
موضوع : اطلاعيه شماره 49

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران

اطلاعيه شماره 49

با نام و ياد خداوند متعال هشتاد و ششمين و هشتاد و هفتمين جلسه هيات مديره انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران در مورخ 24 آبان و 3 آذر 1397 در محل دفتر انجمن با حضور اعضاء هيات مديره برگزار و مسائل به شرح ذيل مطرح گرديد :

1. برگزاري موفقيت آميز دوره ITF Coordinator در کشور ترکيه که به دعوت و هزينه ITF براي 7 نفر از اعضاي انجمن صورت پذيرفت ، يکي از اهدف مهم اين دوره ، آموزش و گسترش شبکه همکاري منطقه اي در سطح کشورهاي حوزه خليج فارس و کشور جمهوري اسلامي ايران و ايجاد شبکه بازرسي به مرکزيت کشور ايران مي باشد

2. پيرو مصوبه هيات مديره منبعد نتايج شکايات ارسالي به ITF مطابق دستور العمل ITF ارسال خواهد شد.

3. گزارش کاپيتان حافظي نماينده انجمن در جلسه INMARSAT که توسط سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص اعلام عدم ارائه خدمات مخابراتي به کشتي هاي تحت پرچم ايران از سوي شرکت INMARSAT به دليل تحريم هاي امريکا تشکيل شده بود مورد استماع قرار گرفت . همچنين گزارشي مختصر از فعاليتها ، مکاتبات انجمن با سازمان هاي بين المللي از جمله ITF ، ILO و IMO و همکاريهاي داخلي با سازمان بنادر ، سازمان فضايي کشور ، پدافند غير عامل و شرکتهاي کشتيراني در اين موضوع در دو حوزه فني و حقوقي بررسي گرديد و در خصوص تداوم اين همکاريها و اقدامات بعدي تصميم گيري شد.

4. گزارش نماينده انجمن در ITF آقاي رضايي در خصوص شرکت در جلسه دو سالانه ILO در خصوص حداقل حقوق پايه و دستمزد دريانوردان براي سال هاي 2019 الي 2021 به هيات مديره ارائه شد و مقرر گرديد نتيجه آن در جلسات انعقاد پيمان جمعي (CBA ) با شرکت هاي تامين نيرو کشتيراني ها اعمال گردد.

ذيلاً گزارشي اختصاري از اهم پيگيري شکايت دريانوردان :
1. پيگيري درخواست حقوق و بازگشت به وطن آقاي Shiva Ranjan دريانورد هندي از شناور Parastook تا حصول نتيجه مثبت و بازگشت به ميهن
2. پيگيري درخواست حقوق معوقه آقاي Murthy Cheekati دريانورد هندي از شناور Meher به مالکيت آقاي احمد اميدي تا حصول نتيجه مثبت
3. پيگيري درخواست دستمزد معوقه يک دريانورد ايراني تا حصول نتيجه مثبت.

اعضاء محترم انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
بدينوسيله با توجه به مسئوليت تک تک شما عزيزان به جامعه دريانوردان، استدعا داريم با حمايت هاي خود و مطلع نمودن دبيرخانه انجمن از عدم تطابق هاي مشهود بين شرايط کار و مفاد قرارداد پيمان جمعي، مستند به مدارک و مستندات مکتوب، و براي تحقق بخشيدن به مفاد اساسنامه انجمن و حراست از حقوق دريانوردان و طرح مسايل و دغدغه هاي دريانوردان در مراجع ذيصلاح،مسئولين انجمن را در مسئوليت خطيري که به عهده گرفته اند، ياري دهيد.
خواهشمنديم کليه مکاتبات خود را فقط به آدرس دبيرخانه انجمن به شرح ذيل ارسال دارند:

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
آدرس ايميل دبيرخانه : office@imm-syndicate.com
آدرس ايميل جهت ارسال شکايت : Complaint@imm-syndicate.com
آدرس ايميل جهت ثبت نام در انجمن : Register@imm-syndicate.com
آدرس سايت:www.imm-syndicate.com
شماره هاي تماس:
تلفن دفتر :3362 8852 - 21
تلگرام : 09038429673
نمابر:1603 8873 –21
کليه اطلاعات و مکاتبات امضاء شده دريافتي در دبيرخانه انجمن جهت بررسي و پيگيري در اسرع وقت به اطلاع هيات مديره خواهد رسيد.
دبيرخانه انجمن