بازگشت


تاریخ درج : 1397/09/18
موضوع : اطلاعيه شماره 50

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران

اطلاعيه شماره 50

فراخوان امکان سنجي براي اجراي طرح بيمه دريانوردان

کميته اقتصادي انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران در نظر دارد پيرو درخواست تعدادي از دريانوردان فاقد بيمه هاي درماني و بازنشستگي ، امکان برقراري خدمات يادشده را با شرکت هاي بيمه اي معتبر با هماهنگي اين انجمن بررسي نمايد.

لذا از دريانورداني که مايل به مشارکت در اين طرح مي باشند تقاضا مي نماييم تمايل خود را براي انتخاب يکي از سه طرح قيد شده در ذيل، همراه با مشخصات فردي- شغلي و ميزان توانايي خود براي پرداخت ماهيانه حق بيمه به صورت مکتوب به آدرس پست الکترونيک انجمن حداکثر تا پايان دي ماه سال جاري ارسال فرمايند.

1- بيمه خدمات درماني - بصورت گروهي
2- بيمه تکميل درماني - بصورت گروهي
3- بيمه عمر و سنوات بازنشستگي به صورت انفرادي و يا گروهي
لطفا در قسمت موضوع رايانامه عبارت" اجراي طرح بيمه دريانوردان" درج فرماييد.

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
آدرس ايميل دبيرخانه : office@imm-syndicate.com
آدرس ايميل جهت ارسال شکايت : Complaint@imm-syndicate.com
آدرس ايميل جهت ثبت نام در انجمن : Register@imm-syndicate.com
آدرس سايت:www.imm-syndicate.com
شماره هاي تماس:
تلفن دفتر :3362 8852 - 21
تلگرام : 09038429673
نمابر:1603 8873 –21
کليه اطلاعات و مکاتبات امضاء شده دريافتي در دبيرخانه انجمن جهت بررسي و پيگيري در اسرع وقت به اطلاع هيات مديره خواهد رسيد.

دبيرخانه انجمن