بازگشت


تاریخ درج : 1397/09/05
موضوع : اطلاعيه شماره 48

بسمه تعالي به اطلاع اعضا محترم انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران و دريانوردان گرامي ميرساند اين انجمن در پي مشکلات ايجاد شده براي دريانوردان ايراني در پي تحريم هاي ايالات متحده آمريکا و افزايش دشواريهاي اخذ رواديد، همزمان با شروع کنگره چهل و چهارم فدراسيون جهاني حمل و نقل (اکتبر 2018) در سنگاپور (که با حضور بيش از 1000 اتحاديه و 2500 شرکت کننده از سرتاسر جهان برگزار گرديد )، اين انجمن به عنوان يکي از اعضاي فعال ITF تمامي ظرفيت خود را براي طرح اين مسايل در جوامع بين المللي از جمله ITF و ILO و ... بکارگرفته است و در جهت رفع اين مشکلات همراه ساير سازمانهاي ذيربط مي کوشد. در اينجا به تعدادي از فعاليتهايي که در اين مقطع قابل اطلاع رساني است اشاره ميشود: 1. مشارکت و حمايت فعال در تصويب قطعنامه شماره 7 اجلاس سراسري ITF مبني بر لزوم تسهيل در دريافت رواديد براي دريانوردان در سرتاسر دنيا. اين قطعنامه با حمايت قاطع اتحاديه حمل و نقل به تصويب رسيد. 2. رايزني، زمينه سازي و جلب حمايت ساير اتحاديه ها جهت برپايي کمپين حمايت از دريانوردان ايراني در سرتاسر جهان در مواجه با مشکلاتي که صرفا به دلايل تحريم هاي يکجانبه و سياسي ايجاد شده است. طرح و پيشنهاد اوليه توسط انجمن تدوين و به دبيرخانه ITF و برخي از اتحاديه هاي فعال ارسال گرديد. 3. ارسال درخواست انجمن به مراجع ذيصلاح بين المللي جهت اعتراض و جلوگيري از قطع سرويس هاي ماهواره اي براي کشتيها و دريانوردان ايراني به دليل تحريم هاي ايالات متحده آمريکا به منظور دفاع از حق ارتباط دريانوردان با خانواده و ميهن. 4.مذاکره با ETF و زمينه سازي جهت بهرمندي از حمايت آن سازمان جهت حمايت از دريانوردان ايراني و تسهيل تردد ايشان در منطقه اروپا.