بازگشت


تاریخ درج : 1397/08/07
موضوع : اطلاعيه شماره 44 انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران

 

 

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران

 

اطلاعيه شماره 44

با نام و ياد خداوند متعال هشتاد و سومين  جلسه هيات مديره انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران در روز سه شنبه   مورخ   24 مهر  1397 راس ساعت 16:30 در محل دفتر انجمن  با حضور  آقايان کاپيتان آرمان جهان بيگلري (رئيس هيات مديره )،مهندس سامان رضايي(نايب رئيس)، مهندس علي عطوان ( خزانه دار)، کاپيتان رضاي حافظي ( عضو اصلي ) ، آقاي ايمان افلاطوني ( عضو اصلي ) ، مهندس عليرضا نواب ( مسئول کميته روابط کار وMLC )، دکتر يوسفي ( مسئول کميته حقوقي )، کاپيتان حسن تيمورتاش ،کاپيتان کوچکي ( از شرکت تامين نيروي خطوط کشتيراني کيش - مدعو) خانم سندالي ( از سازمان بنادر و دريانوردي - مدعو) کاپيتان فريد رحيمي (مدعو) ، کاپيتان علي اکبر حسين زاده (مدعو) ، آقاي اردوان اسفندياري (مدعو) ، کاپيتان رامين منصوري ( مدعو) برگزار و مسائل به شرح ذيل مطرح گرديد :

1.      گزارش مهندس رضايي و کاپيتان تيمورتاش در خصوص نتايج پيگيريها و جلسه با مسئولين مالي شرکت نفتکش ايران در رابطه با پرداخت معوقات سال 1396 طرح ترميم حقوق پرسنل قراردادي و آمادگي آن شرکت جهت پرداخت اين معوقات از مهر 1397

2.      باتوجه به کثرت شکايات متعدد دريانوردان در شناورهاي زير 3000 GT  , و عمدتا زير 500 GT  با مالکيت شرکتهاي خصوصي ، بنا به پيشنهاد کاپيتان حافظي مقرر گرديد تا جهت رفع ريشه اي اين مشکلات  و در راستاي توانمند سازي انجمن  و حمايت و نظارت موثرتر از دريانوردان ايراني ،  در حوزه  بازرسي هاي MLC  خصوصا شناورهاي زير 3000 با سازمان بنادر همکاري و هماهنگي لازم صورت پذيرد

3.      با توجه به بحران اقتصادي و ارزي کشور و متعاقب آن تصميم اخير کشتيراني ج. ا در خصوص جايگزيني پرداخت ريالي 80000 ريال به جاي پرداخت ارزي دريانوردان و اعتراضات گسترده قشر زحمتکش دريانوردان و پيرو پيگيريهاي چند ماه اخير انجمن جهت رفع اين معضل ، متاسفانه نتيجه مطلوب حاصل نشده است.

 اين تصميم  در تناقض با متن پيمان جمعي CBA  سالهاي گذشته انجمن با شرکت کشتيراني ج. ا  مي باشد. متاسفانه در سال جاري کشتيراني ج.ا  در مذاکرات مربوطه نسبت به انعقاد قرارداد CBA  تاکنون اقدامي صورت نداده است.  و متعاقب آن خلاء نبود CBA   زمينه را براي انجام چنين تصميماتي فراهم نموده. در نهايت مقرر گرديد تا کار گروهي جهت پيگيري موضوع  و رفع  و اصلاح اين فرآيند تشکيل گردد.

 

4.      پس از ارائه گزارش جلسات  انعقاد قرار داد پيمان جمعي براي سال 2018 با شرکت تامين نيروي خطوط کيش ، پيشنهاد گرديد با توجه به باقي ماندن 3 ماه از سال ميلادي ، هيچ گونه تغييري در مفاد پيمان جمعي صورت نپذيرد و پيمان جمعي 2018  همانند پيمان جمعي سال 2017 منعقده بين انجمن و کشتيراني ج ا ا با همان مفاد به غير از تعداد کشتي ها منعقد گردد.

 همچنين  با توجه تغييرات گسترده در پيمان جمعي 2019 و ارائه ويرايشي جديد از جدول حداقل دست مزد ILO  در JMC ، مقرر گرديد تا کميته قوانين  روابط کار و MLC بررسي اين موارد را در دستورکار خود قرار دهد.

5.       جهت تسهيل در عضويت بانوان دريانورد در اين انجمن و تسريع در راه اندازي آن کميته ، هيات مديره با کاهش حق عضويت بانوان دريانورد  به 500000ريال (پانصد هزار ريال ) براي سال جاري موافقت نمود.

6.      در اين جلسه مسئولين 4 کميته از 5 کميته اصلي انجمن مشخص گرديد و پيشنهاد تشکيل کميته بانوان ، بازنشستگان و بررسي سوانح دريايي مطرح شد که جهت مقدمات و الزامات قانوني ، انجمن پيگير تاسيس اين کميته ها خواهد بود.

7.      همچنين در اين جلسه نمايندگان انجمن در 6 سازمان و نهاد بين المللي مشخص گرديد.