بازگشت


تاریخ درج : 1397/06/25
موضوع : اطلاعيه شماره 45

اطلاعيه 45

با نام و ياد خداوند متعال هشتاد و يکمين   جلسه هيات مديره انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران در روز سه شنبه   مورخ   13 شهريور  1397 راس ساعت 17:00 در محل دفتر انجمن   با حضور  کاپيتان جهان بيگلري (رئيس هيات مديره ) ، مهندس سامان رضايي(نايب رئيس)، مهندس خسرو سپهر تمدني ( خزانه دار) ،مهندس مهران هدايت فر (عضو اصلي )، آقاي اردوان اسفندياري ( عضو اصلي ) ، کاپيتان محمد برنجي (بازرس ) ، کاپيتان حسن تيمورتاش (دبير) برگزار و مسائل به شرح ذيل مطرح گرديد :

 

1.      پيرو پيگيري مشکل حقوق ارزي پرسنل دريايي شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران،  مقرر گرديد، پس از استعلام و بررسي هاي لازم با بانک مرکزي مکاتبه و موضوع از طريق سازمانهاي نظارتي و مسئول تا حصول نتيجه قابل قبول پيگيري گردد.

2.      حسب تصميم  اعضاء هيات مديره مقرر گرديد وقف ماده 8 اساسنامه اعضائيکه تا مورخ 1396/01/01 حق عضويت خود را پرداخت نکرده اند ، عضويت آنها در انجمن تعليق گردد.

3.      بنا به تصميم هيات مديره برگزاري مجمع عمومي عادي مرحله سوم در تاريخ 15/7/97 ساعت 17:00 در محل سالن آمفي تئاتر شرکت ملي نفتکش ايران واقع در تهران خيابان نلسون ماندلا خيابان عاطفي شرقي برگزار گردد ،

4.      پيرو تصميم هيات مديره مقرر شد آخرين فرصت براي دريافت  فرم کانديداتوري و فرم وکالت ازسوي اعضاء ، 1397/07/10 تعيين گرديد.

5.      حسب توافق اعضاء هيات مديره مقرر شد براي تسهيل در روند بررسي مدارک  متقاضيان عضويت در انجمن از تاريخ 1397/07/10 لغايت 1397/07/16 متوقف گردد.