بازگشت


تاریخ درج : 1397/05/15
موضوع : مشکلات بيمه تکميلي دريانوردان شرکت ملي نفتکش

دريانوردان و همکاران عزيز در شرکت ملي نفتکش ايران
پيروي درخواستهاي متعدد شما به انجمن صنفي دريانوردان در خصوص مشکلات بيمه تکميلي
امروز( 15 مرداد ) ،انجمن موضوع را از طريق مسئولين امور رفاهي پيگيري نمود. که نهايتا مقرر شده است که اين مشکل در اولين فرصت برطرف گردد.

همچنين، مقرر شد در اين مدت واحد بيمه و امور رفاهي در خصوص موارد ويژه و خاص و اضطراري مانند جراحي با دريانوردان همکاري لازم را داشته باشد.و متقاضيان براي موارد اضطراري با واحد بيمه تماس بگيرند.

و در صورت عدم دريافت نتيجه مطلوب موضوع را از طريق رئيس امور رفاهي پيگيري نمايند.

دبيرخانه انجمن