بازگشت


تاریخ درج : 1397/04/19
موضوع : اطلاعيه شماره 44


با نام و ياد خداوند متعال هفتاد  و هشتمين    جلسه هيات مديره انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران در روز شنبه   مورخ   16 تير  1397 راس ساعت 09:30 در محل دفتر انجمن   با حضور  کاپيتان آرمان جهان بيگ لري(رئيس هيات مديره )، مهندس سامان رضايي(نايب رئيس)، مهندس خسرو سپهر تمدني ( خزانه دار) ،آقاي اردوان اسفندياري (عضو اصلي) ، کاپيتان حشمت الله صادقي اشکوري  (بازرس علي البدل )، کاپيتان حسن تيمورتاش (دبير) و آقاي نبي پور (مدعو) برگزار و مسائل به شرح ذيل مطرح گرديد :

1-بررسي طرح ارائه تسهيلات و وام با نرخ سود 4 % به دريانوردان با مشارکت  بانک قرض الحسنه مهرايران با حضور نماينده بانک ، که در نهايت مقرر گرديد تا پس از تامين منابع مالي پيش بيني شده و تصويب آئينامه نحوه پرداخت وام از سوي کميته اقتصادي اين مهم ، انجام پذيرد.

2- پيرو مصوبه جلسه هفتادو هفتم هيات مديره در خصوص ميزان حق عضويت دريانوردان زير 3000 ،  مقرر شد از اين به بعد حق عضويت ساليانه انجمن براي دريانوردان در رده ملواني نيز مبلغ 500000 ريال (به حروف پانصد هزار ريال) در نظر گرفته شود.

5 پيشنهاد عدم دريافت حق عضويت از اعضاء شرکت هائي که با اين انجمن تفاهمنامه پيمان جمعي منعقد مي کنند پس از بحث و بررسي به تصويب نرسيد.

6- پيشنهاد بيمه عمر از طريق بيمه سامان مطرح شد و مقرر گرديد که جلسه اي با نماينده بيمه سامان برگزار گردد.

7 مقرر گرديد اعضاء قديمي انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران که حق عضويت خود را بطور مستمر پرداخت کرده اند جهت استفاده از تسهيلات  خانه کارگر ، به تناوب جهت عضويت آن معرفي گردند که حق عضويت آنها براي بار اول توسط اين انجمن پرداخت خواهد شد و مسئوليت اين امور به عهده خزانه دار سپرده شد.

8- پيشنهاد خريد اتومبيل از نمايندگي سايپا با شرايط خاص براي دريانوردان مورد استقبال هيات مديره قرار گرفت و مقرر گرديد ساز و کار آن توسط خزانه دار جمع آوري و در جلسه آتي مورد بررسي قرار گيرد.