بازگشت


تاریخ درج : 1397/03/12
موضوع : اطلاعيه شماره 43


با نام و ياد خداوند متعال هفتاد  و هفتمين    جلسه هيات مديره انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران در روز دوشنبه   مورخ   7 خرداد  1397 راس ساعت 15:30 در محل اطاق کنفرانس شرکت ملي نفتکش ايران  با حضور  کاپيتان آرمان جهان بيگ لري(رئيس هيات مديره )، مهندس سامان رضايي(نايب رئيس)، آقاي اردوان اسفندياري (عضو اصلي) ، مهندس مهدي امامي (بازرس ) ،کاپيتان حشمت الله صادقي اشکوري  (بازرس علي البدل )، آقاي ايمان افلاطوني (مسئول کميته نيروي انساني )،کاپيتان حسن تيمورتاش (دبير) برگزار و مسائل به شرح ذيل مطرح گرديد :

1 – در اين جلسه ضمن برنامه ريزي و تصويب جدول زماني مجامع عمومي انجمن ، الزامات انتخابات ششمين دوره هيات مديره بررسي و در خصوص  انتشار آگهي ، فرم وکالت و فرم کانديداتوري تصميماتي گرفته شد . همچنين علي رغم تهيه و اصلاح اساسنامه جهت ارائه به مجمع براي تصويب ، مقرر گرديد تصويب اين اصلاحات در مجمع فوق العاده در اولين فرصت ممکن و در دوره هيات مديره جديد صورت پذيرد.

2-  حسب عدم حضور  خزانه دار در جلسه هيات مديره ، مقرر گرديد گزارش مالي سال 1396 در جلسه آتي  از سوي ايشان ارائه گردد همچنين تاکيد شد که رسيد پول واريزي حق عضويت سالانه انجمن به حساب  سازمان جهاني ITF  از طرف ايشان  به دبيرخانه تحويل گردد .

4- در خصوص افزايش سهميه انجمن در دوره ITF Coordinator  که در آبان 97 در کشور ترکيه  برگزار خواهد شد تصميماتي اخذ گرديدو

5 دعوت سازمان جهاني حمل و نقل از اين انجمن براي شرکت در کنفرانس 2018 سنگاپور مورد بحث قرار گرفت و مقررشد پس از بررسي بيشتر در اين خصوص تصميم گيري گردد.

6-  حسب پيشنهاد يکي از اعضا مصوب گرديد حق عضويت سالانه انجمن از افرادي که داراي گواهينامه زير 3000 تن مي باشند مبلغ 500000 ريال (به حروف: پانصد هزار ريال ) دريافت گردد.