بازگشت


تاریخ درج : 1396/11/11
موضوع : دعوت به همکاري

با توجه به افزايش حوزه فعاليتهاي انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران اين انجمن در نظر دارد تا نفراتي را به منظور فعاليت در امور دفتري - روابط عمومي و پيگيري شکايات دريانوردان با داشتن شرايط زير جذب و استخدام نمايد - لذا از عزيزاني که علاقه مند به همکاري با اين مجموعه هستند خواهشمند است حداکثر تا تاريخ 20 بهمن ماه خود را به دبيرخانه انجمن جهت مصاحبه معرفي نمايند.

 1- حداقل مدرک ليسانس با اولويت مدرک دريايي
 2- آشنايي با کامپيوتر و مديريت کانال هاي تلگرامي و سايت
 3-آشنايي با زبان انگليسي
 4- حداقل يک سال سابقه کاري
 5-آشنايي کافي با اصول روابط عمومي