بازگشت


تاریخ درج : 96/04/27
موضوع : سومين جشنواره ملي دريا مسير پيشرفت

درباره جشنواره ملي دريا مسير پيشرفت

سومين جشنواره ملي “دريا مسير پيشرفت” با هدف فرهنگ سازي و تامين نيروي انساني خلاق و کارآمد براي صنعت دريايي کشور، به وسيله ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي با همکاري ارگانها، با برنامه هايي جامع برگزارخواهد شد. اين جشنواره شامل موارد اصلي ذيل خواهد بود:

1- طرح ها و دستاوردهاي فناورانه دريايي

2-مسابقات دانشجويي

فيلم کوتاه دريا

ايده بازار دريايي

ربات هاي زير دريايي

شناورهاي هوشمند

3- مسابقات دانش آموزي

4- سخنراني علمي و کارگاه هاي آموزشي

5- نمايشگاه دستاوردهاي فناورانه دريايي کشور

طرح ها و دستاوردهاي فناورانه دريايي

 

در بخش طرح ها و دستاوردهاي فناورانه دريايي کشور، ايده ها و تلاش هاي علمي صورت گرفته در جهت رشد و شکوفايي صنعت دريايي کشور به رقابت مي پردازند و طرح هاي برگزيده مورد حمايت و تشويق قرار خواهند گرفت.


بخش ايده بازار دريايي

مسابقات ايده بازار دريايي با هدف پرورش ايده هاي خلاقانه و نوآورانه در حوزه دريا با همکاري دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر برگزار مي گردد. مهم ترين هدف برگزاري ايده بازار حمايت و هدايت ايده هاي برگزيده به سمت تجاري سازي است.

مسابقات شناورهاي هوشمند

با همکاري دانشگاه صنعتي شريف، از طريق تشکيل و هدايت تيم هاي دانشجويي و ارائه کارگاه هاي آموزشي، مسابقه طراحي و ساخت شناورهاي هوشمند براي دانشجويان برگزار مي گردد. داوري تيم هاي شرکت کننده در زمينه هاي طراحي، ساخت و بخش عملي انجام مي گيرد و در انتها نيز مسابقه اي بين شناورها برگزار خواهد شد.

بخش فيلم کوتاه 90 ثانيه اي دريا

اين بخش از جشنواره با همکاري دانشگاه اميرکبير صورت مي گيرد. ابتدا از طريق فراخوان آثار دريافت مي گردد و سپس مورد بررسي قرار مي گيرد. محورهاي اين بخش شامل:
1. زندگي مردم و دريا 2. دانشگاه و دريا 3. صنعت و دريا 4. گردشگري و دريا

مسابقات ربات هاي زيرآبي ROV

با همکاري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، مسابقات ربات هاي زيردريايي (ROV) از طريق فراخوان در دانشگاه ها از طريق تشکيل و هدايت تيم هاي دانشجويي برگزار خواهد شد. داوري تيم هاي شرکت کننده در زمينه طراحي، ساخت و حرکت ربات انجام گرفته و همزمان با برگزاري سومين دوره جشنواره دريا نيز رقابت بين تيم ها انجام خواهد شد.


بخش دانش آموزي

 

يکي از مهمترين اهداف جشنواره ملي دريا مسير پيشرفت، ترويج اهميت دريا و جلب نظر نوجوانان مستعد کشور به مطالعه و ادامه مسير در جهت دريا مي باشد.

در بخش دانش آموزي جشنواره ملي دريا مسير پيشرفت، مسابقه خانواده، آثار دانش آموزي (نقاشي، ماکت، داستان، شعر و …)، شناورهاي کنترلي و زير سطحي قرار گرفته است.