بازگشت


تاریخ درج : 1396/4/25
موضوع : اولين جلسه پرسش و پاسخ به صورت ويدئو لايو
انجمن صنفي دريانوردان ايران در نظر دارد اولين جلسه پرسش و پاسخ به صورت زنده  Videolive با موضوع مشكلات صنفي دريانوردان،نحوه عضويت،ثبت و پيگيري شكايات و ساير مسائل در خصوص دريانوردان را در مرداد ماه برگزار نمايد.
اخبار تكميلي در خصوص تاريخ و نحوه برگزاري متعاقباً اعلام خواهد گرديد.روابط عمومي-انجمن صنفي دريانوردان ايران