بازگشت


تاریخ درج : 1396/02/30
موضوع : انتخاب دريانورد نمونه

اعضاء محترم انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران

پيرو اطلاعيه سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص برگزاري  مراسم گراميداشت روز جهاني دريانورد در اواسط تيرماه 1396 خواهشمند است براساس شاخص هاي عمومي و اختصاصي ذيل درصورت تمايل حداکثر تا تاريخ 10/3/96 اقدام به ارسال مدارک خود از طريق ايميل به دبيرخانه انجمن (office@imm-syndicate.com) اقدام به عمل آوردند تا نسبت به انتخاب يک نفر به عنوان دريانورد نمونه از سوي انجمن و معرفي ايشان به سازمان بنادر و دريانوردي اقدامات مقتضي صورت گيرد .

با تشکر

دبيرخانه انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران

شاخص هاي انتخاب دريانورد نمونه

دريانورد نمونه به كسي اطلاق مي شود كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي ذيل باشند :

شرايط عمومي: (قابل ارزيابي توسط كميته انتخاب دريانوردان نمونه)

 

1-    دريانورد كسي است كه به عنوان پرسنل شناور از قايق تا كشتيهاي اقيانوس پيما مشغول كار بوده و داراي سمت و درجه اي است.

2-    داراي شناسنامة دريانوردي و همچنين داراي گواهينامه شايستگي و يا مهارت دريانوردي معتبر باشد كه 5 سال از صدور آن گذشته و حداقل 28 ماه خدمت دريايي در طي 5 سال اعتبار گواهينامه دريانوردي داشته باشد.

3-    راهنمايان كشتيها پرسنل لايروب، يدك كش و كليه شناورهاي خدماتي نيز جزو دريانوردان محسوب مي شوند.

4-    اهميت و ثقل دريانورد فقط بايد براي كساني اطلاق گردد كه فعلاً در روي شناور به كار اشتغال دارند و نه كساني كه قبلاً دريانورد بوده اند و فعلاً در خشكي بسر مي برند، سختي كار دريانورد بايد هميشه ملاك باشد.

5-    افرادي كه روي تأسيسات فراساحل از جمله سكوهاي متحرك به كار اشتغال دارند جزو دريانوردان محسوب ميگردند، همچنين افرادي كه روي ساير شناورهاي نظامي فعاليت مي كنند نيز دريانورد مي باشند.

6-    در تشويق و تقدير از دريانوردان بايد از هر رشته يك نفر معرفي شود.

 

شرايط اختصاصي :( قابل ارزيابي توسط ارگان ذيربط)

 

1-    انجام فعاليت شاخص و برتر در زمينه ايمني و امنيت جان افراد در دريا، پيشگيري از آلودگي محيط زيست دريايي، و مقابله با دزدي دريايي و همچنين عملكرد ، (Marine Property) يا حفظ اموال و جلوگيري از صدمات به اموال دريايي مناسب در جهت پيشبرد عمليات كشتي

2-    انجام تحقيق و يا پژوهش در زمينه دريانوردي به منظور ارتقاي توانمندي دريانوردان، و يا ايمني و امنيت دريانوردي

3-      دارا بودن حسن سابقه و شهرت از لحاظ اخلاقي، انضباطي و كاري و روحيه مسئوليت پذيري و همكاري