بازگشت


تاریخ درج : 1396/01/19
موضوع : حضور نماينده انجمن در سازمان جهاني دريانوردي
دريانوردان گرامي و اعضاي محترم انجمن صنفي دريانوردان ايران
پيرو اولين حضور موفق نماينده انجمن صنفي جناب آقاي مهندس رضايي نايب رئيس محترم  به عنوان يکي از ارگانهاي وابسته به ITF در اجلاس FAL در سازمان جهاني دريانوردي IMO که در تاريخ 4 الي 7 اپريل در لندن برگزار گرديد.

موارد زيادي از مطالبات و درخواستهاي بين المللي دريانوردان ايراني در اين نهاد مهم دريايي مطرح شد که مهمترين آن مشکلات موجود در صدور رواديد براي پياده شدن و الحاق دريانوردان ايراني در کشورهاي مختلف ، خصوصا در شرايط اضطرار بود که با توجه به رايزنيهاي صورت گرفته ، ضمن تاکيد مجدد به رعايت کشور ها به کنوانسيون 185 ILO بهترين راه حل رفع اين مشکل الحاق عملي ايران به اين کنوانسيون و صدور SID براي دريانوردان ايراني تشخيص داده شد.

اين در حالي است که بنا به مستندات و مصوبه دولت و مجلس در سال 1389 زمينه الحاق ايران به اين کنوانسيون فراهم شده است و در اين چند ساله شاهد مصاحبه هاي مختلف مبني بر نيت سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسلامي براي اجرايي شدن آن و صدور SID بوده ايم.

لذا ضمن استقبال از اين حرکت و تلاش و پيگيري براي تحقق عملي آن. نويد اين موضوع را به جامعه دريايي ايران مي دهيم که با رايزنيهاي صورت گرفته در اين جلسه و استقبال جامعه جهاني از اين موضوع و الحاق عملي ايران به اين کنوانسيون، شاهد رفع مشکلات موجود و تسهيل پياده شدن و الحاق دريانوردان ايراني در آينده نزديک خواهيم بود.

در پايان از دريانورداني که به دعوت انجمن براي حضور در کانال تلگرامي که به منظور همفکري و بحث on line در خصوص مباحث اجلاس تشکيل شده بود ، پاسخ مثبت دادند و حضور فعال داشتند، کمال تشکر و قدرداني را داريم.