بازگشت


تاریخ درج :
موضوع : دعوت به شرکت در مجمع عمومي عادي
اعضاي محترم انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران  

موضوع :  دعوت به شرکت در مجمع عمومي عادي
با سلام ،
احتراما" به اطلاع مي رساند، مجمع عمومي عادي سالانه روز پنجشنبه مورخ 02/10/1395 راس  ساعت16:00 با دستور كار به شرح ذيل در محل موسسه آموزشي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران برگزار مي گردد.

1.  استماع گزارش هيات مديره و بازرسين
2.  استماع گزارش خزانه دار از عملکرد مالي نيمه دوم سال 1394 و نيمه اول سال 1395 و تصويب آن
شايان ذكر است براي آگاهي اعضا ، متن اساسنامه بر روي سايت سازماني انجمن به نشاني اينترنتي :        www.imm-syndcate.com قرار داده شده است.همچنين هر عضو مي تواند با سه وكالت از سوي ديگر اعضا در جلسه حضور يابد . اعضاي محترم جهت تهيه برگه هاي وكالت  مي توانند با دفتر انجمن شماره 88523362-021 تماس بگيرند. ضما" ضروري است پس از تکميل برگ وکالت جهت تطبق و صحت امضاء ، حداکثر تا تاريخ 29/9/95 آن را به دفتر انجمن ارسال يا ارائه دهند.
 اطلاع رساني به ديگر اعضاي انجمن مزيد امتنان خواهد بود.  

آدرس محل برگزاري مجمع : تهران ، شيان ، ميدان شهيد طجرلو خيابان طجرلو شرقي پلاک 63 موسسه آموزشي کشتيراني جمهوري اسلامي  طبقه همکف سالن آمفي تئاتر
شماره تماس :88523362-021
شماره فاکس : 88731603-021
آدرس ايميل : office@imm-syndciate.com
 
 
با تشکر
دبيرخانه انجمن دريانوردان تجاري ايران