بازگشت


تاریخ درج : 95/5/13
موضوع : اطلاعيه شماره 38

انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران

 

اطلاعيه شماره 38

 

پنجاه وپنجمين جلسه هيات مديره انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران روز يكشنبه مورخ  13 تير  1395 راس ساعت 18:00 در محل دفتر انجمن  با حضور ، مهندس سامان رضايي(نايب رئيس)، مهندس خسرو سپهر تمدني (عضو اصلي‌)،آقاي مجيد نقيان (عضو اصلي)، كاپيتان صادقي اشكوري(بازرس علي البدل)، مهندس عليرضا مرادي (مدير اجرائي)،مهندس غلامرضا بالانژاد (کارشناس امور دفتر)، برگزار و با نام و ياد خداوند متعال مسائل به شرح ذيل مطرح و مورد تصويب قرار گرفت :

 

1.        گزارش مبسوط از برگزاري همايش روز جهاني دريانورد و معرفي دريانورد نمونه به اعضاء هيات مديره ارائه شد .

2.       ارائه گزارش مبسوط از برگزاري جلسه تعيين ، تكليف اشتغال اتباع خارجي در شناورهاي ايراني برگزار شده از سوي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به اعضاء هيات مديره ، پيرودرخواستوشکايت دريانوردان وملوانان درخصوص عدم استفاده ازنيروهاي ايراني درشناورهاي زير 500 تن و زير 3000 تن ،با پيگيري انجمن و بحث و تبادل نظر در جلسه مذکور ، وزارت کار برآن شدکه استفاده از اتباع خارجي را سروسامان داده وخلاء قانوني موجود را  برطرف نمايد.

 

ذيلاً گزارشي اختصاري از اهم فعاليتهاي انجمن درطول فاصله زماني از پنجاه وچهارمين جلسه هيات مديره انجمن لغايت پنجاه و پنجمين جلسه هيات مديره مورخه 13 تير ماه 1395به شرح ذيل به استحضار مي رسد:

 

1.        حضور در مراسم معرفي دريانورد نمونه در محل سازمان بنادر و دريانوردي ، آقاي عليرضا  ساعدي افسر اول شركت ملي نفتكش به عنوان منتخب انجمن معرفي گرديد.

2.       برگزاري جلسه با حضور دكتر رضايي نصرتي و اعضاء كميته روابط كار انجمن  در خصوص طبقه بندي مشاغل در دفتر انجمن

3.      برگزاري جلسه كميته روابط كار در خصوص نامه دريافتي از آقاي گودرزي،سرمهندس شركت ملي نفتكش ايران و مطالعه و بررسي نامه ايشان  و پيشنهادهاي مندرج درآن براي تغيير مفادي از پيمان جمعي منعقده بين انجمن و شرکت ملي نفتکش مورد بحث و بررسي واقع وبه شرح ذيل تصميم گيري شد:

 

1 - عبارت"ميهن به معني محل استخدام اوليه يا اقامت دريانورد"به شرح مندرج ذيل بند 13/1 پيمان جمعي مذکور، با توجه به تعيين محل در بدو استخدام با توافق کارفرما و دريانورد، صحيح اعلام شد. دراين راستا، با استناد به گزارش هاي دريافتي،  ضمن تاکيد برلزوم درج اطلاعات مرتبط در نامه الحاق کارکنان مقررشد جهت حصول اطمينان از رعايت تعهدات مندرج در پيمان، موضوع مورد پيگيري انجمن واقع گردد.2- انشاء  فارسي بند 2/3 پيمان جمعي مذکوردرمقايسه با متن لاتين (که همراه با نسخه فارسي به تاييد و امضاء مسئولين انجمن و شرکت ملي نفتکش رسيده است) مورد بحث و بررسي واقع و نظر كميته بر اين بود كه با توجه به لزوم رعايت قوانين ملي و بين المللي، انشاء فارسي در تناقض با متن لاتين نبوده و تعهدات مندرج در هر دو انشاء براي کارفرما به يکسان لحاظ شده است.3-  درادامه، پيرو گزارش آقاي سامان رضايي ازنشست ساليانه نمايندگان انجمن و  ITFطي زمستان سال 1394 در امارات متحده عربي، موضوع تدوين پيمان جمعي مناسب شناورهاي زير 3000 تن و تاسيسات فراساحل (Off Shore) مورد بحث واقع و با توجه به تنوع شرايط در زمان عقد هر پيمان جمعي مقرر شد تدوين پيمان جمعي و تنظيم جداول بيمه و حقوق کارکنان براي هر يک از موارد فوق الذکر به زمان برقراري روابط با شرکتهاي ذينفع موکول شود. شايان ذکر است هر پيمان جمعي تدوين شده در هر حال براي اتخاذ وجاهت قانوني و حقوقي در کشور بايد به تاييد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي، و در خارج از کشور، به تاييد ITF برسد.

 

 

1.      شكايات  آقاي  Pravankumar Singh دريانورد هندي  از شركت Ral Off shore در خصوص عدم دريافت دستمزد كه در حال پيگيري مي باشد

2.      دريافت نامه از آقاي سروش كمار از شناور جوان 8 در خصوص عدم دريافت دستمزد و خواستار برگشت به ميهن خود كه در حال پيگيري مي باشد.

3.      دريافت شكايت از آقايKandariJaiveer Singh دريانورد هندي  از شناور SHAYAN 8 در خصوص عدم دريافت دستمزد و خواستار برگشت به ميهن خود كه در حال پيگيري مي باشد.

4.      دريافت شكايت  آقايkumar Rohit دريانورد هندي از شناور موج در خصوص عدم دريافت حقوق براي 6 ماه و نبود  آب و غذا در شناور

5.      دريافت نامه از سفارت اوكراين در خصوص شكايت  چهار دريانورد اوكرايني در روي شناور آتوسا از مالك شناور در خصوص عدم دريافت دستمزد و برگشت به خانه كه با هماهنگي انجمن و همكاري كنسول اوكراين 3 از آنها حقوق خود را دريافت و به كشور خود بازگشتند و نفر چهارم در حال پيگيري مي باشد.

6.      دريافت نامه كمك از دريانوردان هندي به نام هاي gautamkumar ، rajeevkumar ،baldeep، از شناور نيكا پارس در خصوص برگشت به وطن پس از 13 ماه

7.      دريافت نامه از آقاي Pardeep singh  از شناور آسمان كه تقاضاي برگشت به خانه داشت ولي پس از توضيح انجمن در صورتيكه قبل از پايان قرارداد تقاضا دهد تمامي هزينه ها بر عهد او مي باشد از تقاضاي خود صرف نظر كرد.

8.      دريافت شكايت  دو دريانورد هندي آقايان manojkumar و jagveersingh از شناور افشين افرا به مالكيت فرامرز جهاني در خصوص عدم دريافت دستمزد و خواستار بازگشت به ميهن.

9.      دريافت نامه از آقاي Bilal Iqbal از شناور Ocean pioneer  در خصوص آسيب ديدگي بر روي شناور در سال گذشته و درخواست غرامت

10. دريافت شكايت  آقاي surinder ازمالكان  شناور سپاهان بنام آقايان تجلي ، يزدي  در خصوص عدم دريافت دستمزد و بازگشت به ميهن  

11. دريافت نامه از مرتضي انصاري از شناور  HYDRASP كه با پيگيري هاي مستمر انجمن ايشان پس از دريافت دستمزد به وطن خويش برگشت .

12. دريافت نامه ازMishraAshish Kumar از شناور ايوب كه تقاضاي بازگشت به موطن و حقوق را داشتند كه با هماهنگي با مالك دستمزد دريافت و بليط  برگشت تهيه گرديد.

13. دريافت نامه از آقاي  Krishnadharmendra از شناور فرشته 2 در خصوص تقاضاي حقوق و بازگشت به وطن

14. دريافت نامه از قيصر رسول دريانورد پاكستاني از شناور مفتون و پيگيري آن تا حصول نتيجه مثبت.

 

  اعضاء محترم انجمن صنفي ، دريانوردان عزيز

 بدينوسيله با توجه به مسئوليت تک تک شما عزيزان به جامعه دريانوردان، استدعا داريم با حمايت هاي خود و مطلع نمودندبيرخانه انجمن از عدم تطابق هاي مشهود بين شرايط کار و مفاد قرارداد پيمان جمعي، مستند به مدارک و مستندات مکتوب، و براي تحقق بخشيدن به مفاد اساسنامه انجمن و حراست از حقوق دريانوردان و طرح مسايل و دغدغه هاي دريانوردان در مراجع ذيصلاح،مسئولين انجمن را در مسئوليت خطيري که به عهده گرفته اند، ياري دهيد.

 خواهشمنديم کليه مکاتبات خود را فقطبه آدرس دبيرخانه انجمن به شرح ذيل ارسال دارند:

انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران

 آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف

آدرس ايميل: office@imm-syndicate.com

آدرس سايت:www.imm-syndicate.com

شماره هاي تماس:

تلفن دفتر :3362 8852 - 21- 0098

موبايل :  3704972 939 - 0098

نمابر:1603 8873 21 0098

کليه اطلاعات و مکاتبات امضاء شده دريافتي در دبيرخانه انجمن جهت بررسي و پيگيري در اسرع وقت به اطلاع هيات مديره خواهد رسيد.

دبيرخانه انجمن