بازگشت


تاریخ درج : 95/01/29
موضوع : اطلاعيه شماره 35

 

 
                                          

انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران

 

اطلاعيه شماره 35

 

پنجاهمين و پنجاه و يكمين جلسه هيات مديره انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران در روزهاي چهارشنبه مورخ12اسفندماه و روز چهارشنبه19اسفند ماه 1394 راس ساعت 17:30درمحل دفتر انجمن  باحضورآقايان كاپيتان آرمان جهان بيگلري(رئيس هيات مديره )،مهندس سامان رضايي(نايب رئيس)،مهندس مهران هدايت فر(خزانه دار و دبيرانجمن)،مهندس خسرو سپهر تمدني(عضو اصلي)،اردوان اسفندياري(عضو علي البدل)، كاپيتان پرويز طوبايي (عضو علي البدل)،جناب آقاي محمد برنجي (بازرس اصلي ) ، مهندس مهدي امامي(بازرس اصلي)،جناب آقاي محمدعلي تقي زاده (حسابدار انجمن)، جناب آقاي كاپيتان بيژن علي اكبري (مدعو) ، آقاي فضلي (مدعو)،مهندس عليرضا مرادي(مدير اجرايي)،مهندس غلامرضا بالانژاد (کارشناس امور دفتر)، برگزار و با نام و ياد خداوند متعال مسائل به شرح ذيل مطرح و مورد تصويب واقع گرديد:

 

1.  ابتدا گزارشي از كارهاي در دست اقدام دفتر انجمن به سمع و نظر اعضاء هيات مديره رسيد.

2.  گزارش آقاي مهندس هدايت فر در مورد کار هاي محوله به ايشان از قبيل

·          كارت هاي جديد عضويت و هزينه آن

·         طراحي و ساخت تنديس براي اهداء به مديران شركت ها

3.  گزارش كاپيتان طوبايي از افزايش دستمزد ملوانان شركت كشتيراني با مديريت جديد .

4.  پيش اظهار نامه مالياتي شركت حسابرسي صدرا در خصوص انجمن به اعضاء هيات مديره ارائه شد كه پس از بررسي آن مقرر گرديد تا دفتر انجمن  تا حصول نتيجه مثبت پيگيري  آن باشد.

5.  گزارش آقاي مهندس رضايي در خصوص درخواستها و موارد مطرح شده  در شبكه هاي اجتماعي از سوي دريانوردان در رابطه با مصائب دريانوردان و ارتباط آن با عملكرد انجمن.

6.  ارائه گزارش آقايان مهندس رضايي و مهندس هدايت فر در خصوص نشست ساليانه دبي به اتفاق نمايندگان شركت هاي كشتيراني ايراني و ITF   به اعضاء هيات مديره كه چكيده  آن بدين شرح مي باشد:

    I.            پيرو رايزنيهاي صورت گرفته با هيات نمايندگان ITF  در جلسه مقرر گرديد تا در راستاي ارتقاء سطح همکاريهاي في مابين انتخاب بازرس ITF  در ايران و منطقه خاورميانه از طريق معرفي  بازرس به ITF توسط انجمن صورت پذيرد.

که پيرو ارائه اين بند در جلسه و بررسي پيامده ها و نتايج احتمالي، مقرر گرديد تا  جهت تعيين جزئيات و شرايط انتخاب بازرس و مسائل مالي آن مکاتباتي با ITF  صورت پذيرد.

 II.            دررابطه با CBA براي شناورهاي زير 3000 و 500 GTو OFFSHOREباتوجه عدم امکان اجرايCBA-IBFوCBAهاي موجود براي شرکتهاي کوچک ومالکين محلي وسنتي ،مقررگرديدتا براساس شرايط منطقه اي خودوتوانمندي مالکين باحفظ حقوق دريانوردان شاغل دراين زمينه ،CBAومقاوله نامه اي ازطرف انجمن تهيه وبه همراه اطلاعات تکميلي بهITFجهت تنظيم نهايي وتاييد ارائه گردد. اين کار براي اولين باردردنيا به اين سبک انجام ميگيرد ومورد استقبال نماينده  ITFقرارگرفت

که پيرو ارائه اين بند در جلسه، مقرر گرديد تا کار گروهي تخصصي از اعضا و همچنين کارشناسان و متخصصين تشکيل گردد.

III.            همچنين با توجه رفع تحريمهاوگشايش درروابط خارجي وجايگاه                                                                     ايران درروابط بين الملل ودوران پس ازبرجام،ازمسئولينITFوآقايان برانکووديگرحاضرين درجلسه براي بازديدازانجمن درايران به عنوان نماينده فعالITFدعوت شدکه با استقبال ايشان قرارگرفت

IV.            همچنين برخي از بندها و موارد درCBA مطرح و مورد بررسي قرار گرفت  که از آن جمله مي توان به بخش اضافه کار 103ساعت و پزشک سوم در فرآيند استخدام اشاره کردکه در نهايت ضمن تاکيد به غير قابل تغيير بودن  تعداد ساعت اضافه کار در CBA ، بحث پزشک سوم در فرآيند استخدام منتفي دانسته شد.

 V.            اصلاحCBAنفتکش و اضافه نمودن بند حق ارزيابي نفرات وامکان فسخ قرارداددريک زمان مشخص ازقراداد براي کارفرما و همچنين تعريف دقيق ترمبانيmiss conduct درARTICLE 17. كه در اين خصوص مقرر گرديد جلسه مشتركي بين انجمن و شركت ملي نفتكش برگزار گردد

7.  پيشنهادهاي مطروح در خصوص برگزاري جلسه ماهانه با مالکين و شرکتهاي فعال دريايي از جمله  موسسه علوم دريايي نفتكش پارس و جلسه فصلي با اعضاء و يا برگزاري جلسه پرسش و پاسخ  آنلاين و همچنين برگزاري همايش و يا جشن ، بحث و بررسي شد.

8.  معرفي و الحاق  آقاي ابوذر كريم پور بعنوان مسئول كميته علمي پژوهشي به مجموعه فعال انجمن و پيگير انتشار نشريه الكترونيكي و حضور ايشان  در همايش هاي علمي و تخصصي به عنوان نماينده انجمن.

9.  بررسي مستندات و مدارک انجمن صنفي ، دال بر  فعاليت انجمن بعنوان نماينده ITF  در ايران و تمديد آن در هر سال  که در اين خصوص کاپيتان طوبايي ، توضيحاتي به هيات مديره ارائه نمودند.

10.                     اصلاح فرم ثبت نام انجمن و حذف  بند : تمايل دارم از فيش حقوقي اداره اينجانب بطور ماهيانه كسر گردد و حذف كلمه ماهيانه از بند : بطور ساليانه/ماهيانه به شماره حساب بانكي انجمن واريز مي كنم

11.                     ارائه گزارش مالي دوره 1/1/94 لغايت 30/11/94 توسط آقاي محمد علي تقي زاده حسابدار انجمن به اعضاء هيات مديره  پيرو اين گزارش ، مقرر گرديد در بهار سال آينده بطور دقيق تري ارائه گردد.

12.                     پيرو پيشنهاد آقاي مرادي در خصوص همكاري با سازندگان فيلم انتظار ، آقاي فضلي از دست اندركاران فيلم توضيحاتي در اين خصوص به اعضاء هيات مديره ارائه داد و  مقرر گرديد ايشان نسبت به ارائه فيلمنامه به دفتر انجمن براي مطالعه بيشتر و  معرفي  ايشان به كميته علمي پژوهشي اقدام گردد.

13.                     موضوع  اظهارنامه مالياتي مطرح و مقرر شد تا آقاي برنجي با همکاري دفتر  در اين خصوص پيگير باشند و گزارش مشاوره ها و تحقيقات بدست آمده را  به اطلاع هيات مديره برسانند

14.                     مقرر گرديدمتن  نامه چگونگي معرفي بازرس به ITF   از سوي آقايان   كاپيتان بيگ لري و مهندس رضايي جهت  ارسال تهيه گردد.

15.                     حسب توافق اعضاء هيات مديره آدرس پستي انجمن بدين شرح اصلاح گرديد: تهران خيابان قائم مقام فراهاني بالاتر از خيابان مطهري خيابان ششم پلاك 15 طبقه همكف

16.                     اعضاء هيات مديره ضمن  تشكر و  قدرداني از  زحمات  آقاي مهندس هدايت فر در سمت دبيري و  آرزومندي موفقيت ايشان  در تمامي مراحل زندگي ، اعلام مي دارد از مورخ 1/1/1395 پستي بعنوان دبير انجمن نخواهد داشت و  ايشان فقط درسمت خزانه دار انجمن  در هيات مديره مشغول وظيفه خواهد بود.

17.                     با توجه به نزديکي به پايان سال و تعدد و تکثر موارد تحت بررسي ،  مقرر گرديد تا جلسه اي فوق العاده در تاريخ 19/12/94  جهت پيگيري و بررسي موارد مانده بر گذار گردد.

 

ذيلاً گزارشي اختصاري از اهم فعاليتهاي انجمن درطول فاصله زماني از چهل و پنجمين  جلسه  هيات مديره لغايتچهل هفتمين جلسه هيات مديره مورخه 2 آذر ماه 1394به شرح ذيل به استحضار مي رسد:

 

ü      حضور مهندس هدايت فر در جلسه ستاد اجرايي همايش ها و نمايشگاه صنايع دريايي

ü      حضور مهندسرضاييومهندسكريمپور در دومينجشنوارهدانشآموزيدريا

ü  دريافت درخواست پيگيري جناب آقاي كاپيتان زاهدي در خصوص طلب خود از شركت  Sea Eghel  تا حصول نتيجه مثبت.

ü  پيگيري مطالبات آقاي عابدعليزادهكلوردوست از موسسهعلومدريايينفنكشپارس تا حصول نتيجه مثبت.

ü  دريافت شكايت از آقاي manendrasingh دريانورد هندي از مالك شناور آبادان فردوس

ü      پيگيري در خواست آقاي MohdFaeem دريانورد هندي از شناور شهريار 1

ü  پيگيري شكايت آقاي Sithil Ram در خصوص قطع پا ايشان در هنگام كار بر روي شناور فرناز

ü      پيگيري در خواست آقاي Somen Du Kumar دريانورد هندي از شناور پاسيار

ü       پيگيري شكايت آقاي Sher Singh دريانورد هندي

ü  پيگيري درخواست PANKAJ ASGOTRA  AND AJESH KUMAR براي پياده شدن و برگشت به وطن از شناور مدينه كارون

ü      درخواست دريانورد آقاي  Giteesh Kumar از شناور اردشير در خصوص آب و غذا

ü  شكايت آقاي pavankumar از شناور دريادلان 2 در خصوص عدم دريافت دستمزد به مدت 12 ماه

ü  شكايت آقايان manojkumàr&jagveersingh از شناور افشين افرا در خصوص عدم پرداخت دستمزد و خواستار پياده شدن از شناور مي باشند.

ü  درخواست آقاي Shimraj دريانورد هندي از شناور Amar Ganam به دليل كمبود آب و غذا و برق خواستار پياده شدن و برگشت به موطن خود را دارند

ü  درخواست آقاي RohitSaini دريانورد هندي از شناور موج براي دريافت دستمزد و پياده شدن.

ü      دريافت شكايت از سوي آقاي ShimrajRajeevan از شناور اعظم

ü      درخواست رسيدگي آاقاي Girjesh Kumar از شناور ماريان 6 براي وضعيت خود

ü  شكايت آقاي Daniel tesfaye از مالك شناور رز كه پس از 24 ماه كاركرد حقوق  خود را دريافت نكرده

ü      شكايت آقاي Rahitkumar از شناور موج در خصوص عدم دريافت دستمزد

ü      درخواست آقايان AmitRawat و UmeshJanaskar از شناور Rabee 10

ü      پيگيري شكايت آقاي AshishAgarwal از شناور رامتين تا حصول نتيجه مثبت

 

 

 اعضاء محترم انجمن صنفي ، دريانوردان عزيز

 بدينوسيله با توجه به مسئوليت تک تک شما عزيزان به جامعه دريانوردان، استدعا داريم با حمايت هاي خود و مطلع نمودن دبيرخانه انجمن از عدم تطابق هاي مشهود بين شرايط کار و مفاد قرارداد پيمان جمعي، مستند به مدارک و مستندات مکتوب، و براي تحقق بخشيدن به مفاد اساسنامه انجمن و حراست از حقوق دريانوردان و طرح مسايل و دغدغه هاي دريانوردان در مراجع ذيصلاح،مسئولين انجمن را در مسئوليت خطيري که به عهده گرفته اند، ياري دهيد.

 خواهشمنديم کليه مکاتبات خود را فقطبه آدرس دبيرخانه انجمن به شرح ذيل ارسال دارند:

انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران

 آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف

آدرس ايميل: office@imm-syndicate.com

آدرس سايت:www.imm-syndicate.com

شماره هاي تماس:

تلفن دفتر :         3362 8852 - 21- 0098

موبايل :  3704972 939 - 0098

نمابر:         1603 8873 21 0098

کليه اطلاعات و مکاتبات امضاء شده دريافتي در دبيرخانه انجمن جهت بررسي و پيگيري در اسرع وقت به اطلاع هيات مديره خواهد رسيد.

دبيرخانه انجمن