بازگشت


تاریخ درج : 1399/04/29
موضوع : اطلاعيه شماره چهارم طرح بيمه درمان تکميليجدول نرخ و شرايط بيمه نامه درمان تكميلي* به مبلغ حق بيمه فوق 9% ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي گردد.
* نرخ اعلامي مشروط به پوشش حداقل 50 % اعضائ انجمن داراي اعتبار است.
*دوره انتظار براي هزينه هاي مربوط به زايمان، 9 ماه و بيماريهاي مزمن 3 ماه خواهد بود و چنانچه انعقاد قرارداد بلافاصله باانقضاءقرارداد قبلي حتي نزد ساير شرکتها شروع شود ، دوره انتظار حذف ميشود. (جهت گروه هاي بالاي 1000 نفر دوره انتظار حذف ميگردد) .
*ارائه ليست تامين اجتماعي واحد در زمان، عقد قرارداد الزامي مي باشد.
*تعداد بيمه شدگان، اصلي مي بايست برابر 80 % ليست تامين ا جتماعي باشد.
*محاسبه حق بيمه جهت بيمه شدگان، با رده سني 60 تا 70 سال 1.5 برابر ، بالاي 70 سال 2 برابر و افراد غير تحت تکفل و بازنشسته 2 برابر مي باشد.

براي دانلود فرم درخواست بيمه تکميلي روي لينک زير کليک کنيد
لينک دانلود

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از م طهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21


كلــــیه حقوق این سایت محفوظ می باشد .

طراحی و پیاده سازی سایت شرکت طراحی سایت بهپردازان